Spoločnosť Regióny Domáce Revúca

Mestá budú pod drobnohľadom kamier. Ministerstvo vnútra rozdáva tisíce eur

Zdroj: TASR / Paul Martinka

BRATISLAVA – V rámci podpory projektov zameraných na prevenciu kriminality poskytlo ministerstvo vnútra viacerým mestám finančné prostriedky na kamerové systémy. Ako sa ďalej uvádza v zmluvách zverejnených na Centrálnom registri zmlúv, čiastku 73 019 eur za týmto účelom obdržalo mesto Šahy.

 

Využiť ich má na projekt „Podpora bezpečnosti občanov mesta Šahy formou budovania kamerového systému“. Mesto Lučenec zase na projekt “Rozšírenie mestského kamerového systému a vytvorenie profesionálneho monitorovacieho strediska v Lučenci” dostalo 65 566 eur. Dotáciu 78 795 eur na rozšírenie monitorovacieho kamerového systému využije tiež mesto Revúca.

Ministerstvo vnútra finančne podporuje projekty, ktorých cieľom je znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí, prevencia kriminality v rizikových skupinách, pomoc obetiam trestných činov alebo reakcia na nové trendy a hrozby v oblasti bezpečnosti a verejného poriadku. Cieľom finančnej podpory projektov zameraných na prevenciu kriminality je podľa ministerstva „cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania“.