Regióny Prešov

Mesto Snina sa bude pýšiť prvým klimatickým parkom na Slovensku

SNINA – O podobe centrálneho klimatického parku, ktorý má v meste Snina vzniknúť v rámci rozsiahleho projektu Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu, rozhodnú obyvatelia. Na výber majú jednu z troch možností pripravených odborníkmi, do hlasovania sa budú môcť zapojiť elektronicky alebo vyplnením a odovzdaním hlasovacieho lístka.
 

Ako na internetovej stránke mesta informovala vedúca oddelenia strategického rozvoja mestského úradu Erika Jankajová, verejné hlasovanie o podobe parku je zároveň pilotným projektom participácie v meste. “Prostredníctvom projektu začneme s premenou terajšieho nevyužitého priestoru medzi tržnicou a základnou školou P. O. Hviezdoslava na novú oddychovú zónu s prvkami zelene, vodného elementu a drobnej architektúry,” povedala Jankajová. Park bude financovaný v rámci klimatického projektu, z Nórskych fondov a štátneho rozpočtu v celkovej výške viac ako 1,3 milióna eur.

Cieľom centrálneho klimatického parku je predovšetkým zlepšenie lokálnej mikroklímy, zníženie uhlíkovej stopy, zvýšenie odolnosti mestského prostredia proti prehriatiu, zadržanie dažďovej vody v krajine a zabránenie jej odtoku do kanalizácie. “Predkladané návrhy a členenie územia vychádzajú zo súčasných prirodzených pohybov a presunov cez dané územie a taktiež z očakávaných pohybov, vzhľadom sa novú občiansku vybavenosť celomestského významu, mestskú plaváreň a nové priestory mestskej knižnice,” približuje samospráva s tým, že tri rôzne varianty projektu navrhli projektanti, ktorí sú doň zapojení ako experti.
Do hlasovania, ktoré sa bude realizovať od 1. do 15. septembra, sa môžu Sninčania zapojiť dvomi spôsobmi. Hlasovacie lístky, ktoré samospráva avizuje doručiť všetkým obyvateľom do poštových schránok, môžu buď vhodiť do urny nachádzajúcej sa v centre mesta v predajnom stánku Mestského sociálneho podniku v blízkosti prechodu k autobusovej stanici, alebo z nich môžu načítať QR kód do aplikácie.