Politika Domáce

Mesto Trenčín zakázalo zhromaždenie Kotlebovej strany Ľudová strana Naše Slovensko

Predseda ĽSNS Marian Kotleba.Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Mesto Trenčín vydalo rozhodnutie, ktorým zakazuje verejné zhromaždenie Ľudovej strany Naše Slovensku, vedenej poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Marianom Kotlebom. Agentúre SITA poskytol text rozhodnutia primátor Trenčína Richard Rybníček.

V rozhodnutí sa uvádza: Verejné zhromaždenie, ktorého konanie bolo oznámené Mestu Trenčín na deň 17. októbra 2019 v čase od 14:00 h, do 19:00 h, na Mierovom námestí v Trenčíne, zvolané za účelom ,predstavenia skutočnej pravdy o činnosti politickej strany Kotleba – ĽSNS´, s predpokladaným počtom účastníkov zhromaždenia 50 osôb, zvolávateľom ktorého je právnická osoba: Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko.

V odôvodnení rozhodnutia sa píše, že mestu Trenčín bolo 9. septembra doručené oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia v zmysle paragrafu 6 zákona o zhromažďovacom práve. Mesto po preskúmaní oznámenia zistilo, že uvedený účel zhromaždenia, ktorým má byť ,predstavenie skutočnej pravdy o činnosti politickej strany Kotleba – ĽSNS´, je v rozpore s ustanovením paragrafu 10 odseku 1 písmeno a) zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve.

Ďalšia skutočnosť, ktorú mesto pri svojom rozhodnutí zobralo do úvahy, je právoplatné odsúdenie jedného z popredných predstaviteľov zvolávateľa, teda Ľudovej strany naše Slovensko, za úmyselný trestný čin. Mesto poukázalo na skutočnosť, že Milan Mazurek, člen strany ĽSNS, bol Najvyšším súdom 3. septembra tohto roku právoplatne odsúdený na základe Trestného zákona za spáchanie úmyselného trestného činu – hanobenie národa, rasy a presvedčenia z dôvodu jeho verejných verbálnych vyjadrení a prezentácie názorov voči rómskej komunite. „Tento trestný čin nepochybne možno zaradiť do skupiny trestných činov, ktoré sú spôsobilé byť podnetom k popieraniu, obmedzovaniu alebo roznecovaniu nenávisti a neznášanlivosti,“ spomína sa v odôvodnení rozhodnutia, ktoré podpísal primátor Trenčína Richard Rybníček.

„Správny orgán upozorňuje na to, že politická strana Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko ani jej hlavni predstavitelia vyjadrenia Milana Mazureka, ktoré boli predmetom trestného konania sp . zn. 2 To 10/2018 nespochybnili, ani sa od nich nedištancovali. Práve naopak, predstavitelia tejto politickej strany vyjadrili Milanovi Mazurekovl podporu jednak svojou účasťou na súdnych pojednávaniach v uvedenej trestnej veci, a tiež aj vyjadreniami zverejnenými na oficiálnej webovej stránke politickej strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko,” zdôvodňuje svoje rozhodnutie mesto Trenčín, ktoré je v tomto prípadne príslušným správnym orgánom, kompetentným preskúmať oznámenie o konaní verejného zhromaždenia.

Mesto odôvodnilo svoje rozhodnutie aj úctou voči židovskej komunite. „Správny orgán dáva do pozornosti, že v roku 2019 uplynulo 75 rokov od Slovenského národného povstania. ktoré je historicky označované za jeden z najvýznamnejších medzníkov v novodobých dejinách súčasného Slovenska. Voči SNP sa však zvolávateľ Kotleba – ĽSNS vymedzila a hlási sa k vojnovej Slovenskej republike. Predseda strany Marián Kotleba v minulosti označil SNP za puč a partizánov za banditov,” uvádza sa v rozhodnutí. Mesto upozorňuje, že viacerí predstavitelia ĽSNS svojimi výrokmi zľahčujú, dokonca popierajú holokaust, a netaja sa nenávistnými názormi k Židom a rómskemu etniku.

Trojčlenný senát Najvyššieho súdu SR odsúdil poslanca Národnej rady SR Milana Mazureka za extrémistické trestné činy na peňažný trest vo výške 10-tisíc eur. Čelil obžalobe z prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia v jednočinnom súbehu s prečinom podnecovania, hanobenia a vyhrážania sa osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine alebo pôvodu rodu.

Dôvodom boli jeho hanlivé výroky na adresu rómskeho etnika, ktoré odzneli v októbri 2016 v Rádiu Frontinus a mali rasistický charakter. Poslanec pred súdom tvrdil, že ak hovoril o „cigánskom terore na východe Slovenska“, myslel tým iba vysokú kriminalitu v osadách asociálov. Mazurek v dôsledku rozhodnutia Najvyššieho súdu o tom, že sa dopustil úmyselného trestného činu, prišiel o mandát poslanca.