Politika Domáce

Mikulec avizuje prijatie stratégie PZ. Počet policajtov by sa nemal znižovať

Zdroj: TASR / Jaroslav Novák

BRATISLAVA – Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) avizuje prijatie stratégie rozvoja Policajného zboru (PZ) s výhľadom do roku 2024 v čo najkratšom čase. Zahŕňať by mala aj budúcnosť Úradu inšpekčnej služby, uviedol v rozhovore pre TASR.

 

Šéf rezortu podotkol, že vznik stratégie po prvý raz nie je reakciou na podnety z Európskej únie, ale vychádza z vlastnej iniciatívy vlády. „Chceme si nastaviť pohľad na to, ako by mal vyzerať Policajný zbor v roku 2024,“ poznamenal minister. Na základe stanoveného konceptu potom plánuje robiť ďalšie čiastkové kroky z hľadiska štrukturálnych, legislatívnych, personálnych zmien, ale aj fungovania inšpekcie.

Počet policajtov by sa podľa ministra nemal znižovať. “Momentálne neuvažujeme o tom, že budeme redukovať počet príslušníkov Policajného zboru. Na mnohých útvaroch sa dnes rieši skôr podstav,” povedal minister.

Vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala prehodnotiť aktuálny stav legislatívy, štruktúry, materiálno-technického vybavenia a personálneho zabezpečenia polície. Vytvoriť má tiež podmienky na vypracovanie Stratégie rozvoja PZ s výhľadom do roku 2024. Zásady budovania efektívneho PZ majú byť koncipované prioritne na vybudovaní dôvery v tento zbor.

Zámerom vlády je tiež prehodnotiť postavenie a činnosť Úradu inšpekčnej služby a na základe výsledkov analýzy legislatívnymi opatreniami zabezpečiť jeho väčšiu nezávislosť a efektivitu. Ak však analýza ukáže, že lepšie by zločinnosti príslušníkov bezpečnostných a ozbrojených zborov dokázala čeliť tzv. Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov, navrhne vláda jej vznik.