Regióny Trnava Ilava Top

MIMORIADNA SPRÁVA: Za smrť dieťaťa musí ilavská nemocnica zaplatiť odškodné 80 tisíc EUR

ZDROJ: archív zoznam.sk

ILAVA – Sumu 40.000 eur každému z rodičov je povinná zaplatiť Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., ako náhradu nemajetkovej ujmy v súvislosti so smrťou ich dieťaťa. Rozhodol o tom Okresný súd Trenčín, senát Krajského súdu v Trenčíne rozsudok potvrdil.
Ako informoval hovorca Krajského súdu v Trenčíne Roman Tarabus, v dôsledku náhlej smrti dieťaťa došlo k intenzívnemu zásahu do osobnostných práv žalobcov. Výška náhrady nemajetkovej ujmy, ktorú stanovil súd, predstavuje odčinenie útrap žalobcov peňažnou náhradou. „Súd priznal žalobcom náhradu nemajetkovej ujmy každému vo výške 40.000 eur, pretože uvedený zásah do ich práva na súkromie, ktorého súčasťou je aj rodinný život, stále trvá a bude trvať od smrti ich syna nepretržite do konca ich života,“ uviedol Okresný súd Trenčín v rozsudku. Dieťa bolo dvakrát počas toho istého dňa ošetrované v detskej ambulancii lekárskej služby prvej pomoci službukonajúcou lekárkou a po týchto dvoch vyšetreniach došlo k náhlemu úmrtiu, pričom spolu zavinenie rodičov pri starostlivosti o dieťa v tejto súvislosti zistené nebolo. Pri určení výšky náhrady okresný súd zohľadnil aj skutočnosť, že nemocnica pri realizácii ošetrenia nemala dosah na kvalitu tohto výkonu.

 

Ilustračné foto Zdroj: TASR / Miroslava Mlynárová

Prihliadol však aj na postoj žalovanej nemocnice a ošetrujúcej lekárky prezentovaný v súdnom konaní, ktorým absolútne a bezvýnimočne odmietli pripustiť akýkoľvek podiel zodpovednosti na ujme na osobnostných právach žalobcov. Do vyhlásenia rozsudku sa výslovne neospravedlnili za nespornú skutočnosť, že pri poskytovaní lekárskej služby prvej pomoci žalobcovia utrpeli ujmu na osobnostných právach. Odvolací súd konštatoval, že aj napriek skutočnosti, že službukonajúca lekárka bola oslobodená spod obžaloby z prečinu usmrtenia, z výsledkov šetrenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ako aj z vykonaného znaleckého dokazovania vyplynulo, že zdravotná starostlivosť službukonajúcej lekárky nebola poskytnutá v súlade so zákonom o zdravotnej starostlivosti.