Politika Spoločnosť Domáce

Mimovládky majú mať vlastný register. Definitívne rozhodnutie padne v októbri

Denisa Saková - Foto: SITA/Diana Černáková

Mimovládne neziskové organizácie by mali mať od januára 2019 vlastný register. Zriadiť ho má zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií, ktorý v utorok jednohlasne odsúhlasili členovia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR. O osude právnej normy sa definitívne rozhodne na októbrovom pléne.

Výborom jednohlasne prešiel aj pozmeňujúci návrh Martina Nemkyho (Smer-SD), podľa ktorého sa až do uvedenia nového registra do prevádzky ponechá zapisovanie údajov o týchto organizáciách do registrov a evidencií, ktoré fungujú v súčasnosti.

“Tento zákon vnáša čistotu a transparentnosť do mimovládneho sektora,” uviedla ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). Register má predstavovať “logicky jednotný a dátovo konzistentný zdroj údajov o občianskych združeniach, odborových organizáciách, organizáciách zamestnávateľov, organizáciách s medzinárodným prvkom, neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, nadáciách a neinvestičných fondoch”.

Právnu normu pripravilo ministerstvo vnútra. Poukazuje, že v súčasnosti nie je zákonná povinnosť viesť údaje o štatutárnom orgáne a členoch štatutárneho orgánu pri uvedených organizáciách. “Orgány verejnej moci ani tretie strany nemajú v súčasnosti k dispozícii relevantné údaje o organizačných jednotkách občianskych združení,” uvádza ministerstvo.

Zriadenie registra mimovládnych neziskových organizácií umožní o nich v budúcnosti získať komplexné údaje. “Právne subjekty evidované v registri budú jednoznačne identifikované a budú tvoriť spoľahlivú a aktuálnu zdrojovú agendu pre register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,” dodalo ministerstvo.