Domáce Spoločnosť Kauzy Top

Minister Érsek ticho súhlasí s nelegálnou ťažbou zeminy pod diaľničný obchvat

Minister dopravy zrejme o nelegálnej ťažbe vie. FOTO TASR - Jaroslav Novák

BRATISLAVA – Žiadal o pomoc, no nedočkal sa. Keď starosta obce Most pri Bratislave zistil, že sa v katastri obce vo veľkom nelegálne aj legálne ťaží štrk, obrátil sa priamo na ministra dopravy. Chcel od neho poradiť, ako ďalej postupovať. Minister však nereagoval. Ide pritom o veľa. Pokiaľ sa vyťaží nadmerné množstvo zeminy, spodná voda zostane prakticky nechránená. Bude teda veľmi jednoduché kontaminovať ju. 

 

Starosta Mostu pri Bratislave František Mastný o alarmujúcej situácií v katastri obce vie. Snažil sa ju riešiť úradnou cestou. „Ja som dával podnet na políciu, dával som podnet na pozemkový aj lesný odbor. Polícia to posunula na banský úrad, odtiaľ som nedostal nič. Ani obraz ani zvuk,“ tvrdí starosta. Glob.sk o situácii v okolí obce opakovane informoval. Aj preto sme sa vybrali za starostom Mostu, ktorého sa problém najviac dotýka.

Starosta Mastný má informácie o pozemkoch, kde sa nelegálna ťažba vyskytuje. Pôda je pritom vedená ako orná. Na takejto pôde nie je možné ťažiť, pokiaľ príslušný úrad nerozhodne, že pôdu „vyjme“ a umožní tak jej iné využitie ako poľnohospodárske. Úrad tak môže urobiť natrvalo, alebo dočasne. V drvivej väčšine pozemkov však k takémuto úkonu neprišlo. „Viem, že v tom koná pozemkový aj lesný obor v Senci, pretože tá pôda nie je vyňatá,“ povedal pre Glob.sk Mastný.

So žiadosťou o pomoc sa obrátil aj na toho „najvyššieho“. Štrk, vyťažený v obci putuje na stavbu obchvatu D4 R7. Práve ministerstvo dopravy má pod sebou stavebné úrady, ktoré by mohli ťažbu nevyhradeného nerastu – štrkopiesku – povoliť.

„Písal som aj ministrovi dopravy list, kde som ho žiadal o metodické usmernenie. Chcel som vedieť ako pokračovať v šetrení nelegálnej ťažby štrku, pretože viem, že Slovenská republika v zastúpení ministerstva dopravy tam ťaží štrk tiež,“ povedal starosta.

Ťaží aj štát

Glob.sk má k dispozícií zmluvu, ktorú sprostredkovane uzatvoril minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). Z nej vyplýva, že si firma, ktorú splnomocnil, prenajala pozemky v katastri obce Tomášov s úmyslom ťažiť na nich.  „Súčasťou užívacieho práva k pozemkom je právo (nie však povinnosť) nájomcu na/z pozemkov ťažiť a vyviesť zeminu, resp. jej jednotlivé vrstvy, prípadne horniny, najmä štrk a íl, resp. ílovitú vrstvu pôdy,“ píše sa v zmluve. Na tieto úkony je však potrebné pôdu vyňať, čo sa opäť nestalo. Podľa výpisu z katastra nehnuteľností je pôda stále vedená ako orná.

Príslušné povolenia si mal pritom zabezpečiť nájomca (teda Slovenská republika zastúpená ministerstvom dopravy) sám. V zmluve sa uvádza, že „sa udeľuje výslovný súhlas s tým, aby nájomca uskutočnil vo svojom mene všetky potrebné kroky a úkony na zabezpečenie účelu nájmu, najmä, no nie však výlučne, aby vo vlastnom mene obstaral všetky potrebné prieskumy, skúšky, povolenia alebo súhlasy.“

Tlačový brífing pred ministerstvom životného prostredia k téme ťažby štrku pre obchvat D4R7 .Zdroj: Glob.sk/Dávid Duducz

„Slovenskú republiku zastupuje ministerstvo dopravy, tí svoje právomoci delegovali na Zero Bypass Limited a tí zas na D4 R7,“ povedal starosta. De facto stále platí, že Slovenská republika tam ťaží,“tvrdí minister. Zostáva sa teda iba domnievať, či bude ministerstvo schopné objektívne pristupovať k týmto činom, keď sa ono samo na nich podieľa.

Nebezpečná ťažba

Nadmerná ťažba štrku sa pritom môže dotknúť množstva ľudí. Obce, ktoré sú problémom dotknuté, sa nachádzajú na Žitnom ostrove. Pokiaľ sa zemina, ktorá chráni vody vyťaží, je oveľa jednoduchšie kontaminovať zásoby vody.

V tejto súvislosti padli už aj trestné oznámenia. Podali ich aktivisti z OZ Triblavina a OZ Za našu vodu. „Trestné oznámenie sme podali na neznámeho páchateľa. Polícii sme poskytli všetky dokumenty, ktoré potvrdzujú, že máme pravdu, teda že neboli vydané žiadne povolenia,“ tvrdia aktivisti.

So žiadosťou o stanovisko sme kontaktovali aj ministerstvo dopravy, ktorého sa celá vec dotýka. Na naše otázky nereagovali.