Ministerka Kolíková požiadala poslancov o podporu reformy justície a ústavných zmien

BRATISLAVA – Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) požiadala poslancov Národnej rady (NR) SR o podporu reformy justície a novely ústavy, ktorá má pomôcť k zlepšeniu situácie v justícii. Hovorí o kľúčových opatreniach. Podpredseda NR SR Juraj Šeliga (Za ľudí) zdôraznil, že k zvýšeniu dôvery v justíciu môže prispieť aj to, ak sudca vysvetlí svoj rozsudok verejnosti. Ocenil, že novela mieni dať sudcom možnosť postaviť sa pred médiá a vysvetliť rozsudok, ak to uznajú za vhodné aj vzhľadom na citlivosť kauzy a jej rezonovanie v spoločnosti. Poslanec Miloš Svrček (Sme rodina) poukázal na krízovú situáciu v justícii. Vyzval verejnosť i sudcov, aby sa pridali k snahe očistiť justíciu.

 

Ministerka vysvetlila, že predložené zmeny zahŕňajú napríklad vymedzenie kompetencií Súdnej rady SR pri previerkach sudcov, a to od majetkového po plné preverenie sudcu či kandidáta na sudcu. S tým má súvisieť aj posilnenie súdnej rady, aby bola spôsobilá nové kompetencie vykonávať. Okrem iného spomenula aj cieľ zriadiť tzv. odbornú justičnú stráž. Má ísť o vytvorenie širokej možnosti pre prípravu na sudcovské povolanie a oboznámenie sa so sudcovským prostredím, ak by sa o toto povolanie uchádzal, alebo oň mal záujem niekto z inej oblasti, napríklad právnik.

„V tejto novele dávame sudcom priestor na to, že ak to uznajú za vhodné, majú právo vystúpiť verejne a verejne odôvodniť, resp. vysvetliť svoje rozhodnutie, aby nebola akoby žiadna polemika, do ktorej sudca nemôže zasiahnuť,“ uviedol Šeliga. Hoci bude vždy niekto nespokojný s rozsudkom, verejnosť by podľa neho mala mať vysvetlenie. Za časť nedôvery verejnosti v súdny systém považuje aj to, že ľudia nerozumejú, prečo súd rozhodol tak, ako rozhodol. Súhlasí s názorom niektorých teoretikov i sociológov, že sudca by nemal mať problém postaviť sa po vynesení rozsudku pred médiá a ľudským jazykom vysvetliť, prečo padol takýto rozsudok, prečo niektoré dôkazy prevážili a akým spôsobom k rozhodnutiu dospel. Zdôraznil, že táto úprava nie je príkaz, ale možnosť. Deklaroval, že ani takáto možnosť sudcu nezbavuje povinnosti byť zdržanlivý a dodržiavať princípy sudcovskej etiky.

„Očista justície musí pokračovať, a to nielen zatýkaním sudcov, ale aj približovaním sa vyspelým krajinám sveta,“ uviedol Svrček s tým, že na obnovu fungovania právneho štátu treba spojiť sily verejnosti a demokratickej politickej sily, ale aj samotných sudcov. Vyzval ich, aby aj oni prispeli k zlepšeniu systému. Reforma podľa neho zakotvuje nové inštitúcie, ktoré tu zatiaľ chýbajú. Verí, že aj ich kreovanie pomôže zvýšiť dôveru v justíciu na Slovensku.

Poslanec Dominik Drdul (OĽANO) predložil pozmeňujúci návrh. Mieni, aby bola pri prvom kole voľby kandidátov na ústavných sudcov potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov. V prípadnej novej voľbe by stačila nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Podľa jeho slov sa tiež navrhuje zavedenie poistky pred zneužitím trestného činu ohýbania práva voči poctivým sudcom. O prípustnosti alebo neprípustnosti trestného stíhania by mala rozhodovať Súdna rada SR. Tá by mala na svojom neverejnom zasadnutí za prítomnosti sudcu, prokurátora a obhajcu tohto sudcu rozhodovať, či ho vydá alebo nevydá na trestné stíhanie. Hovorí o predídení prípadnému politickému zneužívaniu tohto trestného činu.

Viac o téme: Dominik Drdul, dôvera, Juraj Šeliga, justícia, kauzy, Mária Kolíková, Miloš Svrček, ministerka spravodlivosti, odborná justičná stráž, OĽaNO, podpora, reforma, Rozsudok, ústavné zmeny, verejnosť, Za ľudí

Súvisiace články