Spoločnosť Domáce

Ministerstvo spravodlivosti chce skrátiť súdne konania zavedením časových rámcov

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR pokračuje v snahe skrátiť trvanie súdneho konania prostredníctvom zavedenia tzv. časových rámcov, ktoré sa vo februári rozšírili zo šiestich na 16 okresných a krajských súdov. Počas júla by ich rezort chcel zaviesť na všetky súdy. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie MS SR.

 

„Naším hlavným cieľom je celkové zrýchlenie konaní, čo nám potvrdzujú aj skúsenosti expertov Európskej komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ) zo zahraničia, kde zavedenie časových rámcov bolo jednou z kľúčových zmien, ktorými sa dosiahlo zrýchlenie súdnych konaní,“ uviedlo ministerstvo.

Rezort vníma časové rámce ako „dôležitý krok k trvalému pozitívnemu tlaku na skrátenie dĺžky súdneho konania bez toho, aby bola dotknutá kvalita rozhodnutí.“. Spolu s IT systémom predstavujú spôsob, ako sledovať trvanie súdneho konania. Systém má zároveň zavedené notifikácie, ktoré upozornia sudcu, resp. senát na to, že sa blíži lehota na vykonanie úkonu.

Po ukončení testovacej prevádzky časových rámcov a analýze ich výsledkov bude možné ustáliť vhodný časový rámec pre jednotlivé druhy súdov. „Na základe takéhoto vyhodnotenia budú súdy vyzvané k prijatiu primeraných časových rámcov, ktoré budú slúžiť ako vhodný nástroj pre súd na vyhodnocovanie svojej rozhodovacej činnosti,“ dopĺňa stanovisko rezortu. Vzhľadom na to v súčasnosti vzniká pracovná skupina z reprezentantov jednotlivých „pilotných“ súdov, ktorá bude mať za úlohu rozšíriť systém časových rámcov na všetky súdy na Slovensku a navrhnúť optimálny spôsob ich nasadzovania. „Predpokladáme, že nasadenie časových rámcov na všetky okresné a krajské súdy sa uskutoční v júli 2020,“ uvádza rezort.