Politika Spoločnosť Domáce

Ministerstvo spravodlivosti kritizuje Lubyovej zmluvu. Dotácie zrejme neboli udelené v súlade so zákonom

Ministerstvo spravodlivosti kritizuje zmluvy z rezortu školstva. FOTO TASR - Martin Baumann

BRATISLAVA – Zmluva, ktorú podpísalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR bez zaregistrovania sa do Registra partnerov verejného sektora (RPVS), nie je v súlade so zákonom. Vyplýva to zo stanoviska rezortu spravodlivosti, ktoré TASR poskytla jeho hovorkyňa Zuzana Drobová.

 

“Z informácií, ktorými doposiaľ Ministerstvo spravodlivosti SR v tejto veci disponuje, nie je konanie v súvislosti s podpísaním predmetnej zmluvy v súlade so zákonom,” uvádza sa v stanovisku. Podľa rezortu spravodlivosti účelom a zmyslom RPVS, respektíve tzv. protischránkového zákona je práve odkryť, kto je tzv. konečným užívateľom výhod subjektu, ktorý sa zapisuje do RPVS a zamedziť tak netransparentnému prideľovaniu dotácií. “Do RPVS sa povinne zapisujú subjekty prichádzajúce do styku s finančnými prostriedkami z verejných zdrojov. Subjekt, ktorý podpisoval predmetnú zmluvu za štát, sa dopustil priestupku, za ktorý je možné udeliť sankciu až do výšky 100.000 eur. Štát má právo od takejto zmluvy odstúpiť,” píše sa v stanovisku.

Rezort školstva striktne odmieta akékoľvek pochybenia. “Registráciu v RPVS upravuje zákon 315/2016. Tento zákon zároveň novelizoval množstvo osobitných zákonov a podmienil v nich poskytnutie príspevkov registráciou, avšak tieto zmeny sa nedotkli zákona o stimuloch. Ten je transpozíciou osobitného predpisu – Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014, ktorý má osobitný režim,” uvádza sa v stanovisku MŠVVaŠ, ktoré TASR poskytol v piatok odbor komunikácie a protokolu. Podľa rezortu môže ministerstvo konať iba na základe zákona, preto nemohlo svojvoľne odmietnuť uzavretie zmluvy iba z dôvodu, že žiadateľ nie je zapísaný v registri. “Je však povinnosťou prijímateľa registrovať sa z vlastnej iniciatívy v súlade so zákonom 315/2016. MŠVVaŠ SR sa obráti na všetky firmy s upozornením, aby si splnili registračnú povinnosť,” uviedlo ministerstvo.

Nezávislý a transparentný proces?

Zákon o stimuloch obsahuje veľké množstvo podmienok, ktoré musia žiadatelia splniť. “Proces hodnotenia projektov bol nezávislý, odborný a transparentný. Každý projekt bol hodnotený v štyroch kolách,” poznamenalo MŠVVaŠ. Podľa informácii z rezortu školstva bolo v procese hodnotenia vypracovaných 174 odborných posudkov. “Dôkazom toho, že sa hodnotila vedecká kvalita, je výsledok, že partnermi úspešných podnikateľských projektov je 18 pracovísk vysokých škôl a Slovenská akadémia vied,” uviedlo ministerstvo.

Rezort školstva informoval, že celkové vlastné zdroje firiem a vyvolané investície z vlastných zdrojov firiem v rámci riešenia projektov sú vo výške 14,4 milióna eur, pričom tieto investície z vlastných zdrojov sú podmienkou na čerpanie stimulov.