Ministerstvo vnútra chce bezpečnejšie hranice. V budúcnosti by na ich ochranu mohlo mať takmer sto miliónov

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. je najväčší poskytovateľ komplexných informačných služieb na Slovensku. Je moderným informačným médiom založeným na báze nezávislej tlačovej agentúry.

BRATISLAVA – Na riešenie problémov migrácie, ochrany hraníc a vnútornej bezpečnosti by Slovensko malo mať v budúcnosti k dispozícii 93 131 160 eur. Ako sa ďalej uvádza v Návrhu na určenie kompetentných orgánov systému riadenia a kontroly fondov pre oblasť vnútorných záležitostí na roky 2021 – 2027 z dielne ministerstva vnútra, spomenutá suma by mala byť na Slovensko alokovaná v rokoch 2021 až 2027. Finančné prostriedky majú pochádzať z Fondu pre azyl a migráciu (AMF), Nástroja pre riadenie hraníc a víz (BMVI) a z Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF), ktorých zriadenie navrhla Európska komisia.

 

Hlavným cieľom AMF je podľa dokumentu „prispievať k účinnému riadeniu migračných tokov v súlade s príslušným acquis (produkty legislatívnej činnosti, pozn. SITA) Európskej únie a v súlade so záväzkami EÚ v oblasti základných práv“. „Fond prispieva k plneniu týchto špecifických cieľov,“ uvádza sa v materiáli. V rámci tohto fondu by malo byť na Slovensko alokovaných 24 950 000 eur. Pokiaľ ide o BMVI, jeho cieľom je „zabezpečiť účinné európske integrované riadenie hraníc na vonkajších hraniciach a zároveň zaručiť voľný pohyb osôb v EÚ, a to v plnom súlade so záväzkami EÚ v oblasti základných práv, a v konečnom dôsledku tak prispieť k zaisteniu vysokej úrovne bezpečnosti v EÚ“. V rámci tohoto nástroja sa v súvislosti so Slovenskom očakáva finančná alokácia vo výške 24 825 209 eur. V prípade ISF je cieľom „zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti v EÚ, a to najmä prostredníctvom predchádzania terorizmu a radikalizácii, závažnej a organizovanej trestnej činnosti a počítačovej kriminalite a boja proti nim účinným riadením rizík a kríz súvisiacich s bezpečnosťou, ako aj poskytovaním pomoci a ochrany obetiam trestných činov“. Cez tento fond by Slovensko malo získať 43 355 951 eur.

V súvislosti s poskytovaním finančných prostriedkov je úlohou každého členského štátu EÚ pripraviť program na implementáciu fondov na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027. „Základom určenia programového zamerania bude diskusia organizovaná v súlade s princípom partnerstva na národnej úrovni, ktorej cieľom bude identifikovanie cieľov, stratégie využitia fondov a najvhodnejších opatrení na ich naplnenie v súlade s oprávnenými akciami fondov. Každý členský štát tiež zabezpečí, aby priority vymedzené v jeho programe zodpovedali prioritám EÚ,“ uvádza sa v dokumente. Príspevok z rozpočtu EÚ by pritom v rámci podpory konkrétnych projektov nemal presiahnuť 75 % celkových oprávnených výdavkov. „V prípade projektov implementovaných v rámci osobitných akcií, operačnej podpory či núdzovej pomoci sa príspevok z rozpočtu EÚ môže zvýšiť na 90 %, respektíve 100 % celkových oprávnených výdavkov,“ dodal dokument.

Viac o téme: migranti, ministerstvo vnútra, nelegálna migrácia, ochrana hraníc, problém migrácie, riadenie hraníc, susedské štáty, vnútorná bezpečnosť

Súvisiace články