Domáce Politika Spoločnosť

Ministerstvo vnútra objednalo jedlo do azylového centra pre 11 ľudí za 200-tisíc eur, informuje Nadácia Zastavme korupciu

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Ministerstvo vnútra pod vedením nominantky Smeru – sociálnej demokracie Denisy Sakovej objednalo stravu pre migračný tábor v Rohovciach na západnom Slovensku za 200-tisíc eur pre približne 11 ľudí. Napriek tomu, že v tomto tábore dodávateľa stravy vysúťažili, výsledkom je niekoľkonásobne vyššia cena. Víťazom na dodávku stravy sa stala firma B-N Stav z Veľkej Paky vzdialená zhruba desať kilometrov od tábora. Informovala o tom Nadácia Zastavme korupciu na portáli index.sme.sk.

 

Na celé obstarávanie upozornila Liga za ľudské práva, ktorá si informácie o jedle v migračných táboroch vypýtala cez infožiadosti. Pôvodne preto, lebo vznikli pochybnosti o kvalite stravy. „Žiadatelia o azyl nám uvádzali, že už sa stalo, že na večeru dostali potraviny po záručnej lehote,“ povedala pre nadáciu Barbora Olžbutová z Ligy za ľudské práva. Tiež upozornila, že stravy je podľa žiadateľov o azyl málo a bývajú hladní.

Nadácia zverejnila, že v azylových zariadeniach v Humennom a Opatovskej Novej Vsi vychádza cena za suroviny na osobu a deň 2,66 eur (bez DPH). Suma je ešte bez nákladov na prípravu či dopravu jedla. Ako zistili zástupcovia Ligy za ľudské práva, kompletná strava v Rohovciach vychádza na 15,41 eura na deň a osobu, pričom napríklad za rozvoz stravy dvakrát denne si víťazná firma účtuje päť eur a 2,50 stojí výdaj jedla.

Len čisté suroviny na jedlo vychádzajú v Rohovciach na 9,58 eura, čo je viac ako trojnásobok oproti 2,66 eurám vo zvyšných dvoch táboroch. Tiež napríklad porovnanie nákladov za takzvanú réžiu stravy s Opatovskou Novou Vsou (2,66 eura) je rozdiel oproti 6,99 eurám v Rohovciach. Tento tábor má tiež v cene desiate, ktoré sa spájajú s deťmi. No umiestnení sú tam len dospelí muži. V Opatovskej Novej Vsi stravu migrantom poskytuje miestny obecný podnik, pričom kapacita tábora môže byť aj 200 osôb.

V táboroch na strednom a východnom Slovensku sa stravná jednotka určila zhodne pokynom riaditeľa Migračného úradu Ministerstva vnútra SR. Na západnom Slovensku v tábore v Rohovciach bola strava vysúťažená. Na otázku nadácie, prečo sa tu zvolil iný prístup, z tlačového oddelenia ministerstva odpovedali, že išlo o požiadavku samotného migračného úradu. Strava sa nevyberala bežným obstarávaním, ale cez takzvaný prieskum trhu. Zákon to umožňuje, ak hodnota zákazky nedosahuje určitú sumu. V danom čase to bolo 200-tisíc eur. Prieskum trhu sa tak urobil cez tri firmy zo vzdialenejších obcí Veľká Paka, Šamorín a Dunajská Streda. Vopred sa stanovilo, že celkovo sa na jedlo minie 199 999,99 eura. Suma je len o jediný cent pod zákonným limitom, vďaka čomu sa mohlo ministerstvo ,,vyhnúť“ riadnej súťaži.

Len pár dní

Stravu mal víťaz do tábora dodávať od novembra 2018. „Víťaza súťaže vybrali len týždeň predtým a samotné súťažné podklady mali záujemcovia k dispozícii len pár dní. Ministerstvo ich zverejnilo 19. októbra 2018, čo bol piatok a už v stredu 24. októbra poobede hodnotilo ponuky. A tak sa stalo, že do súťaže sa z oslovených firiem zapojila len jedna – z Veľkej Paky,” pokračovala nadácia. Druhá protiponuka prišla až z centra Bratislavy. Nešlo teda o firmu, ktorá bola pôvodne medzi trojicou oslovených. Bratislavská firma si za celodennú stravu vrátane servírovania a dopravy vypýtala na osobu a deň vyše 66 eur. „Išlo o firmu, ktorá funguje skôr formálne, nevykazuje skutočné tržby,” pripomenula nadácia s tym, že zákon uvádza, že ministerstvo má zadať zákazku tak, aby peniaze minulo efektívne. To sa preukazuje zvyčajne prieskumom trhu. Špekuláciu, či nešlo o prikrátku dobu pre záujemcov, ministerstvo odmieta s tým, že celé obstarávanie sa začalo už v septembri.

Víťazom na dodávku stravy sa tak stala firma B-N Stav z Veľkej Paky vzdialená zhruba desať kilometrov od tábora. K rozdielu v cenách jedla medzi tábormi povedala konateľka a majiteľka firmy Marika Szabóová, že pre Rohovce musia zabezpečiť kompletnú stravu pre približne 11 ľudí 365 dní v roku. „Je to náročné, a to z dôvodu nákupu alebo vyčlenenia motorového vozidla, ako aj prijatia zamestnanca,” spresnila Szabóová. Podmienkou je tiež vyhovieť požiadavkám obyvateľov tábora, medzi ktorými sú napríklad aj vegetariáni či moslimovia.

Zmluva o dodávke stravy nie je zverejnená vo verejnom registri zmlúv. Ako nadácii vysvetlilo ministerstvo, „plnenie zákazky realizuje formou opakovaných objednávok”, nie cez štandardnú zmluvu. Keďže firma B-N Stav získala zákazku pod 250-tisíc eur, nemusí byť zapísaná ani v takzvanom protischránkovom registri. Podľa oficiálnych príjmov zverejnených na Finstat.sk ide o firmu so státisícovými tržbami ročne, ktorá zamestnáva štyri desiatky ľudí.

Nadácia sa pre viaceré pochybnosti okolo dodávky jedla pre tábor v Rohovciach obráti na Úrad pre verejné obstarávanie so žiadosťou, aby zákazku bližšie preveril.