Ministerstvo vnútra SR zaregistrovalo ďalšiu sťažnosť na chybnú zásielku hlasovacích lístkov pre voľbu poštou zo zahraničia

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. je najväčší poskytovateľ komplexných informačných služieb na Slovensku. Je moderným informačným médiom založeným na báze nezávislej tlačovej agentúry.

BRATISLAVA – Ministerstvo vnútra SR zaregistrovalo ďalšiu sťažnosť na chybnú zásielku hlasovacích lístkov pre voľbu poštou zo zahraničia. Agentúre SITA to potvrdil tlačový odbor rezortu. Volič oznámil na medializovanú mailovú adresu volby@minv.sk, že chybnú zásielku s obcou rieši a tá mu posiela kompletnú sadu hlasovacích lístkov. Rezort vnútra zaznamenal v piatok 24. januára štyri oznámenia o chybných zásielkach z celkového počtu 55 141 odoslaných zásielok pre voľbu poštou.

 

Ministerstvo vnútra SR malo povinnosť do 25. januára zaslať hlasovacie lístky, obálky a poučenie o spôsobe hlasovania voličom, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a požiadali o voľbu poštou. Koalícia strán Progresívne Slovensko/Spolu – občianska demokracia (PS/Spolu) 23. januára informovala, že na sociálnej sieti zaznamenala sťažnosti voličov zo zahraničia, ktorí poštou nedostali všetky hlasovacie lístky.

Ministerstvo vnútra zdôraznilo, že v takýchto prípadoch je potrebné vždy kontaktovať odosielateľa, teda tú obec, ktorá mu hlasovacie lístky zaslala, respektíve ministerstvo, ak mu zaslalo hlasovacie lístky. Vo všetkých prípadoch ide podľa ministerstva o ľudský faktor, keďže sady volebných materiálov skladajú do obálky zamestnanci obecných úradov, mestských úradov a zamestnanci odboru volieb referenda a politických strán.

Ako na to?

Zalepenú obálku volič vloží do návratnej obálky označenej heslom „Voľba poštou – Election by mail“, musí byť na nej uvedená adresa sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa. Návratnú obálku odošle poštou. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ. Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb, teda najneskôr 28. februára.

Parlamentné voľby 2020 sa uskutočnia v sobotu 29. februára. Kandidovať bude celkovo 25 politických subjektov. Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 do 22:00.

Viac o téme: hlasovacie lístky, hlasovanie, iurna, kritika, ministerstvo vnútra, sťažnosť, voľba zo zahraničia

Súvisiace články