Domáce

Ministerstvo zdravotníctva chce pracovať na posilnení zdravotnej starostlivosti v ambulanciách

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR plánuje intenzívne pracovať aj na posilnení zdravotnej starostlivosti v ambulanciách tak, aby reflektovala aktuálne reálne potreby obyvateľstva. Plánuje preto legislatívne zmeny. V bilancii roka 2020 to povedala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

“Počas budúceho roka pripravujeme posilnenie primárnej starostlivosti novelizáciou nariadenia vlády o verejnej minimálnej sieti pre všeobecných lekárov a pre všeobecných lekárov pre deti a dorast. Cieľom je, aby regulácia dynamicky reagovala na zmeny v populácii, zohľadňovala náročnosť kmeňa z hľadiska veku, definovala nárok pacienta na prítomnosť všeobecného lekára a lekára pre deti a dorast v stanovenej dojazdovej vzdialenosti a počte. Zámerom tiež je, aby boli poisťovne motivované podieľať sa na zabezpečovaní dostatku lekárov.”

Všeobecných lekárov a lekárov pre deti a dorast plánuje rezort zdravotníctva motivovať aj tzv. bonifikáciou. Súčasťou návrhu by mala podľa Eliášovej byť definícia oblastí, kde je indikovaná potreba bonifikácie, predovšetkým z dôvodu neatraktívnosti oblasti, teda miesta pre výkon práce. Dodala, že v budúcom roku plánujú iniciovať odbornú diskusiu a následne implementovať zmeny do praxe v oblasti rozširovania kompetencií pre všeobecných lekárov, čím by sa mali odbremeniť lekári – špecialisti.