Regióny Nitra

Mladí ľudia v Nitre sa môžu obrátiť na anonymné psychologické poradenstvo

NITRA  – Občianske združenie IPčko otvorilo vo štvrtok nové kontaktné miesto anonymnej psychologickej pomoci v krízových situáciách v Nitre. Určené je mladým ľuďom v krízových životných situáciách, ktorí získajú dostupnú nonstop bezplatnú odbornú psychologickú pomoc.

 

„Kontaktné miesto sídli v Nitre na Damborského ulici 10, kde sú dostupní špeciálne vyškolení psychológovia po dohode cez Krízovú linku pomoci na bezplatnej linke 0800 500 333 alebo prostredníctvom e-mailového kontaktu na kackonr@ipcko.sk,“ informoval Marek Madro, programový riaditeľ občianskeho združenia IPčko. Psychológovia budú okrem krízovej intervencie mladým ľuďom poskytovať v rámci kraja aj terénne výjazdové služby krízovej intervencie pri akútnych situáciách, realizovať budú aj preventívne a intervenčné aktivity v školách, poskytnú svoje know-how ďalším inštitúciám a odborníkom v regiónoch, s ktorými chcú spolupracovať. Združenie plánuje v závislosti od finančných možností rozšíriť služby aj do ostatných krajských miest. Najbližšie pripravuje otvorenie kontaktného miesta v Košiciach a Trnave.
Krízové centrum pôsobí v Bratislave, od štvrtka začalo svoju činnosť aj v Nitre a Banskej Bystrici. Za prvých šesť mesiacov tohto roka 145 psychológov z OZ IPčko poskytlo 36.722 pomáhajúcich rozhovorov a krízových intervencií, čo je nárast kontaktov o 48 percent oproti predchádzajúcemu polroku.