Mesto Vranov nad Topľou už má teplú vodu

VRANOV NAD TOPĽOU – Väčšina bytov v meste Vranov nad Topľou už má teplú vodu. Pripojenie ďalších domácností sa má uskutočniť počas pondelka. Médiá o tom v pondelok informoval primátor Ján Ragan. Trojtýždňový výpadok teplej vody bol spôsobený neuhrádzaním platieb za plyn predchádzajúcim nájomcom mestského tepelného hospodárstva.

 

„Väčšina bytov v meste bola pripojená v piatok a v priebehu víkendu. Do niekoľkých hodín budú pripojené ďalšie byty, preto sa dá povedať, že nastáva normálny stav,“ povedal Ragan. Ako spresnil Jozef Mihalčin, konateľ spoločnosti Cemed, ktorá prevádzkovanie tepelného hospodárstva do svojej správy prevzala po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom v stredu 12. augusta, domácnosti na Sídlisku II a Lúčnej ulici budú mať teplú vodu k dispozícii v utorok 18. augusta.

Mesto sa po odstavení dodávok teplej vody z dôvodu platobnej neschopnosti predchádzajúceho prevádzkovateľa, spoločnosti Team Energo SK podľa Ragana ocitlo v ojedinelej situácii. „Slovensko nie je pripravené na takúto situáciu. Je treba zmeniť zákony v tej podobe, aby sa tento stav dal čím skôr odstrániť,“ uviedol s tým, že proces opätovného spustenia teplej vody do približne 5000 domácností pozostával z dvoch fáz.

V prvej sa mesto snažilo získať svoj majetok, systém tepelného hospodárstva, späť do svojho vlastníctva. „Bol to pomerne ťažký proces, pretože firma, ktorá mala v prenájme naše tepelné hospodárstvo, nechcela rešpektovať ukončenie nájomného vzťahu, nechcela nám vydať tento majetok,“ konkretizoval s tým, že Team Energo SK sa má nárokov na systém tepelného hospodárstva dožadovať doposiaľ. Mesto je odhodlané pokračovať v riešení problému súdnou cestou. Druhou fázou, podľa Ragana takisto časovo náročnou, bolo odovzdanie tepelného hospodárstva do správy novému nájomcovi a zabezpečenie nevyhnutných administratívnych úkonov.

Stav, v akom Cemed prevzal mestské tepelné hospodárstvo, označil Mihalčin za „dezolátny“. Preto bude podľa neho potrebné doň investovať ešte pred tohtoročnou vykurovacou sezónou. „Prioritné je, aby sme urobili posudky zo strany revíznych technikov na tlakové nádoby, na tlakové nádoby kotlov, na elektriku a plyn,“ povedal. Výsledky posudkov, ktoré si má objednať vlastník systému – mesto, očakáva do konca týždňa. Nutné opravy, ktoré sa očakávajú vo výške niekoľkých desiatok tisíc eur, chce mesto hradiť ako „havarijný stav“ zo svojho rozpočtu a následne plánuje investície vymáhať od doterajšieho nájomcu.

Z dôvodu nutnosti opráv celého systému tepelného hospodárstva preto prevádzkovateľ i samospráva avizujú zvýšenie ceny tepla v meste od budúceho roka o približne desať percent.

Spoločnosť Cemed má v pláne v súvislosti s prevzatím mestského tepelného systému do svojej správy zamestnať aj približne dvadsať zamestnancov predchádzajúceho nájomcu tepelného hospodárstva, ktorí sú aktuálne evidovaní na úrade práce.

Viac o téme: byt, domácnosť, nájomca, platba, plyn, pripojenie, teplá voda, úhrada, Vranov nad Topľou, výpadok

Súvisiace články