Politika Spoločnosť Koronavírus Domáce Top

Mužom sa otvárajú krčmy, ženám kaderníctva. Čo všetko sa od stredy mení?

Zdroj: Úrad vlády SR

BRATISLAVA – Dočkali sme sa. Za to, že sme podľa premiéra Igora Matoviča poslúchali, sa otvárajú dlho očakávané obchody a služby. Teda, aspoň čiastočne. Povolené sú po novom terasy, aj tu však budú platiť prísne opatrenia a podmienky. Stále však nie je úplne jasné, ako si treba niektoré nové opatrenia vykladať. Úrad verejného zdravotníctva totiž doteraz nevydal opatrenia k spojenej druhej a tretej fáze otvárania ekonomiky. Čo sa pre nás tak úderom dnešenej šiestej hodiny rannej mení? Je toho viac ako dosť. Glob.sk prináša prehľad praktických informácií na lepšie zorientovanie sa v nových pravidlách. 

 

“Niečo za niečo”, ako premiér nazval plán postupného uvoľňovania opatrení, sa delí na štyri fázy a iba od správania obyvateľov Slovenska závisí, či a ako prechádzame z jednej do druhej.

Čo všetko sa mení od stredy?

– Ponovom budú otvorené všetky prevádzky a služby, ktoré spadajú pod druhú a tretiu fázu otvárania ekonomiky. Tieto dve fázy sa totiž premiér Igor Matovič rozhodol spojiť na základe odporúčania konzília epidemiológov. V nich sa okrem iného otvárajú všetky obchody (okrem obchodných centier), kaderníctva a salóny, terasy, vonkajšie turistické atrakcie, či múzeá a galérie. Uvolnenia sa dočkalo aj konanie svadieb a bohoslužieb.  Avšak splnené musia byť prísne stanovených podmienok. Podľa hlavného hygienika Jána Mikasa budú musieť veriaci pri bohoslužbách dodržiavať dvojmetrové rozostupy a sväté prijímanie je možné prijať iba do ruky, nie do úst.

Zdroj: FB / Úrad vlády SR

Naďalej platia v obchodoch opatrenia?

– Áno, naďalej platí, že prevádzky – služby a obchody – budú môcť pustiť naraz dnu len obmedzený počet ľudí tak, aby bolo vyčlenených 25 metrov štvorcových plochy na jedného zákazníka. Rovnako naďalej ostávajú v platnosti časy vyhradené pre seniorov – a to každý pracovný deň od 9. hodiny ráno do 11. hodiny dopoludnia, po novom ale len pre obchody s potravinami a drogérie. V sobotu vyhradené hodiny nemajú a v nedeľu platí povinnosť sanitárneho dňa – prevádzky tak musia byť zatvorené – to platí pre všetky prevádzky. Zákazníci a spotrebitelia musia mať na tvári rúško, dezinfikovať si pred vstupom ruky a dodržiavať opatrenia, tak  ako aj doteraz. Úrad verejného zdravotníctva spolu s premiérom aj naďalej vyzýva ľudí, aby nakupovali iba v nevyhnutných prípadoch a boli zodpovední, keďže nám naďalej hrozí prípadná druhá či tretia vlna nákazy.

Otvoria sa aj nákupné centrá?

– Niektoré áno. Premiér Matovič povedal, že sa od stredy otvoria tie obchodné centrá, ktoré majú pod sebou 35 obchodov. Ide tak o menšie obchodné centrá. Otvorenie veľkých nákupných centier ostáva na štvrtú fázu.

Budú už otvorené kaderníctva?

– Áno, salóny, kaderníctva, manikúry, pedikúry a solária sú súčasťou druhej fázy. Naraz však bude môcť byť v kaderníctve iba jeden zákazník či zákazníčka, v prípade salónov musí byť vyčlenených 25 metrov štvorcových na jedného zákazníka. Svoje služby obnovia aj barberi. Tí budú môcť strihať zákazníkov aj upravovať brady. Nosiť však budú musieť všetci – kaderníci, barberi či manikérky – ochranný štít. Zákazníci sa majú objednávať na presný čas telefonicky a medzi jedným a druhým klientom má byť  časový rozostup 15 minút. Ten by mal slúžiť na hygienické vyčistenie prevádzky a vyvetranie. “Ochrana dýchacích ciest sa v nevyhnutnom čase nemusí použiť pri úkonoch ktoré to neumožňujú (ošetrenie tváre, strihanie, umývanie vlasov),” vysvetľuje úrad verejného zdravotníctva.

Budem si môcť znovu zavolať taxi, ak pôjdem na stretnutie?

– Áno, tu však nastal jeden malý háčik – doteraz nie je presne určené, ako budú musieť taxikári oddeliť priestor medzi vodičom a zákazníkom. Podľa prvotných informácií by mali zákazníci sedieť vzadu. Podľa Občianskeho združenia koncesovaných taxikárov si vodiči nemajú ešte do auta montovať žiadnu ochranu pred šírením koronavírusu. “Určite nedávajte žiadne plexisklá alebo polykarbonáty a podobne! Je to zásah do vozidla, čo podlieha STK a na STK nič také neprejde,” tvrdí združenie na sociálnej sieti. Podľa premiéra je dôležité, aby nebola v zadnej časti zapnutá klíma, pretože cez ňu hrozí riziko šírenia. “Je to v záujme ochrany zdravia. Dá si tam buď nepriehľadnú, alebo priehľadnú fóliu,” tvrdí Matovič. Stále tak platí, že by mal zákazník byť oddelený v zadnej časti vozidla, kde nebude zapnutá klíma. Povedal to Igor Matovič v relácii TV Markíza. “Vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka), cestujúci musia sedieť na zadných sedadlách, maximálne dve osoby s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami, vodič musí zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre pasažiera, zabraňujúce voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi, po každom zákazníkovi absolvovať prestávku minimálne 15 minút a vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom,” vysvetľuje inštitúcia.

Budem môcť chodiť do autoškoly, ak mám kurz zaplatený?

– Výučba teoretickej časti by mala prebiehať dištančnou formou – teda online. Praktická časť – teda kondičné jazdy – sa môžu vykonávať. Inštruktori ale musia trenažér alebo vozidlo po každom študentov dezinfikovať a vyčistiť, vyčleniť by si na to mali aspoň 15 minút. Potrebné je dezinfikovať najmä volant a rýchlostnú páku.

Otvoria sa teda aj krčmy?

– Prakticky áno. Sedieť sa bude dať ale iba na terasách. Aj tu je potrebné dodržiavanie prísnych opatrení ako je dvojmetrový rozostup, pri stole budú môcť byť maximálne dvaja ľudia, prípadne rodina s deťmi. “Dotykové plochy na terase a na toaletách budú musieť prevádzkovatelia dezinfikovať každú hodinu. Hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. Rovnako musia zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk) a vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,” upozorňuje ÚVZSR. Krčmy totiž patria medzi verejné stravovanie, ktorým premiér povolil otvorenie terás. Medzi verejné stravovanie patria aj bistrá či reštaurácie. V prípade verejného stravovania sa môže vydávať jedlo buď na terasách, alebo cez rozvoz či osobný odber. Otváracie hodiny budú obmedzené – a to od 6. hodiny ráno do 20. hodiny večer. Povinnosťou je aj nosenie rúška – to neplatí v čase nevyhnutnom pre konzumáciu jedla a nápojov. Inými slovami – ak pijeme a jeme, nemusíme mať, pochopiteľne, rúško, ak sa ale rozprávame a pri tom nekonzumuje žiadny pokrm či nápoj, rúško musíme mať.

Ako to bude s bohoslužbami?

– Bohoslužby sú povolené, boli súčasťou druhej vlny uvoľňovania ekonomiky. Aby sa ale mohli konať, budú musieť veriaci a farári dodržiavať prísne opatrenia. Povinné bude nosenie rúšok, na laviciach budú vyznačené presné miesta na sedenie tak, aby bol dodržaný dvojmetrový rozostup. Rozostupy budú platiť aj pri veriacich, ktorí budú stáť. Sväté prijímanie sa bude môcť dávať iba do rúk, nie tradične do úst. Premiér rovnako vyzval farnosti, aby vyčlenili jednu bohoslužby iba pre seniorov. Rovnako žiada, aby boli bohoslužby skrátené, a to aj o polovicu.

Podľa súčasného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva by sa mali v nedeľu vykonávať prioritne bohoslužby pre seniorov a ohrozené skupiny ľudí. Dodržiavať treba respiračné opatrenia – kašľať a kýchať do vreckovky, ľudia si nesmú podávať ruky. Platí to najmä pri vete “dajte si znak pokoja” – podanie rúk sa v tomto prípade nahradí úklonom alebo gestom úsmevu.

Po každej bohoslužbe sú farári povinní dezinfikovať všetky použité bohoslužobné predmety. “Pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),” vysvetľuje ÚVZSR. Pri východe z kostola a matričného úradu je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu. Odstránené by mali byť aj nádoby s vodou, takzvané sväteničky.

Ako to bude so svadbami?

– Pre svadby platia rovnaké pravidlá, ako pre bohoslužby. Nie je však presne dané, koľko ľudí môže byť maximálne na úrade alebo v kostole na obrade. Pri vchode do priestoru si však novomanželia a hostia musia vydezinfikovať ruky a mali by im byť poskytnuté ochranné rukavice. Zabezpečený by mal byť minimálny dvojmetrový rozostup medzi osobami – neplatí to pre členov spoločnej domácnosti. Naďalej platí, že sa na jednom mieste nemôžu stretnúť veľké počty ľudí – hromadné podujatia sú naďalej zakázané. “Konaním bohoslužieb, 1. svätého prijímania, sviatosti birmovania a sobášneho obradu, vrátane civilného obradu dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí, existuje riziko ďalšieho šírenia tohto ochorenia a preto je nevyhnutné, aby sa aj pri ich konaní dodržiavali vyššie uvedené protiepidemické opatrenia,” uzavrelo ÚVZSR.

Bude sa môcť skúšať textil?

– Áno, textil sa bude môcť po novom skúšať. V prípade, ak si zákazník skúšaný odev nekúpi, bude musieť byť “odstavený” na 24 hodín – aby sa eliminovalo prípadné šírenie nákazy na ďalšieho človeka. Topánky sa budú môcť naďalej skúšť. Po novom sa otvoria aj veľké prevádzky s textilom.

Otvorí sa Ikea, Hornbach či Obi?

– Áno, všetky tieto prevádzky budú otvorené – platia pre ne rovnaké pravidlá, ako pre všetky obchody – nemusia mať vyhradené hodiny pre seniorov, ostatné však dodržiavať musia. Avšak, napríklad Ikea avizovala, že do svojej prevádzke v Bratislave pustí naraz maximálne 900 zákazníkov. Znamená to, že má skolaudovaných 22 500 metrov štvorcových.

Otvoria sa nejaké kultúrne inštitúcie?

– Áno, otvoria. Po novom by mali byť od stredy otvorené galérie, knižnice, múzeá, ale aj zoologické záhrady a vonkajšie turistické atrakcie ako hrady a zámky. Aj tu budú platiť prísne pravidlá. V prípade otvorenia knižíc by sa vrátená kniha mala, rovnako ako textil, odložiť na 24 hodín. Dalšia manipulácia s ňou bude možná až po uplynutí tohto času.

Kedy pôjdu deti do škôl a škôlok?

– To nateraz nie je jasné. V prípade, ak by v septembri prišla druhá vlna nákazy, nešli by deti do školy ani vtedy. V pondelok premiér ale uviedol, že ich otváranie môže prebiehať postupne – napríklad podľa veku detí, alebo podľa toho, o detí akých pracovníkov ide – napríklad deti učiteľov, zdravotníkov, policajtov a príslušníkov armády by mohli ísť do škôl skôr. Otváranie škôl a škôlok naďalej ostáva vo štvrtej fáze – podľa premiéra totiž naďalej pretrváva riziko, že by sa v nich mohla nákaza rýchlo rozšíriť. Dodal, že môžu postupovať aj situačne a poslednú fázu rozkúskovať na viacero – vzniknúť tak môže aj piata, šiesta či siedma fáza otvárania ekonomiky.

Podľa Vladimíra Krčméryho by bolo ideálnym riešením to, aby sa do škôl vrátili práve deti pracovníkov v prvej línii – išlo by o detské kluby. Ako dodal, s odborníkmi si vedia predstaviť, že by sa o dva týždne vrátili deti do škôlok a na prvý stupeň základných škôl. Druhý stupeň a stredné školy by boli naďalej zatvorené. Stredné a vysoké školy by vedeli fungovať aj online.

Čo v prípade, ak by sa výrazne zvýšil počet denných nových prípadov?

– Konzílium epidemiológov odporučilo premiérovi, aby sa znížila hranica na zatváranie prevádzok zo súčasných 150 na 50 – vychádzalo by sa z hodnoty aktuálneho kĺzavého týždenného mediánu. Ten je v súčasnosti na hodnote štyri, už vyše týždňa počet nových prípadov neprekočil číslo 10. Ak bude kĺzavý medián menší ako 30, otvárať sa bude ďalšia fáza.

Kedy sa budú otvárať hranice?

– To je otázka na veštiacu guľu. Nie je jasné kedy to bude, známe sú už ale podmienky. Premiér Matovič priblížil, že by sa tak mohlo stať až vtedy, ak by epidemiologická situácia v počte nových nakazených v okolitých krajinách bola na úrovni Slovenska. Zatiaľ epidémiu zvládame najlepšie z krajín V4.

Ako sa bude ďalej postupovať s povinnou štátnou karanténou?

– Naďalej platí, že každý, kto príde zo zahraničia, musí ísť do povinnej štátnej karantény. Ak mu vyjdu výslekdy po zhruba týždni v karanténe negatívne, môže ísť domov a zvyšok dvojtýždňovej karantény by strávil doma. Ak by mal výsledok pozitívny, musí ostať v štátnej karanténe do ďalšieho pretestovania. Podľa premiéra ide o kľúčovú vec, ktorá je dôležitá, aby sme udržali tak dobré čísla, ako doteraz. Rovnako tvrdí, že je zatiaľ ústavná. Ozvali sa totiž viaceré hlasy, ktoré tvrdia, že neexistuje presné znenie, ktoré upravuje obmedzenie pohybu cudzincov cez hranice a povinnosť pre repatriantov ísť do štátnej karantény. V súčasnosti premiér neplánuje karanténu zrušiť.

Kedy sa dá povedať, že vyhráme nad koronavírusom?

– Podľa Matoviča sa tak z medicínskeho hľadiska stane až vtedy, keď bude niekoľko dní po sebe počet nových prípadov chorých na koronavírus na hodnote nula. Ako dodal, kríza spôsobená nákazou bude trvať omnoho dlhšie, ako sa pôvodne predpokladalo. “Nemôžeme si dovoliť druhú fázu nákazy, našu ekonomiku by to pochovalo,” hovoril premiér.

Čo naďalej ostáva zatvorené?

– Ide najmä o školy, hromadné podujatia, či športoviská s kontaktnými športami. Sú to hlavne fitness centrá, kúpaliská či vonkajšie a vnútorné športoviská pre kontaktné športy – futbal, hokej, basketbal, a podobne.