Regióny Trenčín Myjava

Myjava predáva pozemky s rozlohou viac ako hektár za 325.000 eur

Ilustračné foto. ZDROJ: Mesto Myjava

Myjava –  Mesto Myjava zverejnilo zámer na odpredaj pozemkov v bývalom ovocinárskom štátnom majetku, ktorých je mesto jediným vlastníkom. Rozhodli o tom poslanci na svojom poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva.

Za predaj hlasovali všetci 18 poslanci. “Mesto tento pozemok vytypovalo na odpredaj ako jeden z viacerých. Tento z dôvodu, že na ňom v súčasnosti nič neprevádzkuje. Nie je na ňom výhľadovo v blízkej ani vzdialenej budúcnosti žiadny plánovaný projekt. Na pozemku sú rôzne záťaže, ktoré situáciu s týmto pozemkom komplikujú. Keď nič iné, aspoň zistíme, či je o neho záujem. Ak by bol, tak by sme pristúpili ku krokom, aby sa pozemok vyčistil,” informoval primátor mesta Ľubomír Halabrín.

“Pozemok nie je v súčasnosti v územnom pláne v žiadnom funkčnom bloku. Mesto uvažuje riešiť toto územie v rámci doplnkov územného plánu,” uviedol vedúci oddelenia majetku a prevádzky mestského úradu Ján Obeda. Verejnú obchodnú súťaž vypísalo mesto na dva pozemky v celkovej výmere 10.832 štvorcových metrov (m2). Celková minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 324.960,00 eura, čo predstavuje 30 eur za m2. Jediným kritériom, ktoré bude rozhodovať o víťazovi súťaže, je najvyššia ponúknutá cena. Záujemcovia môžu svoje ponuky zasielať do 5. apríla.