Regióny Púchov

Na cintoríny po novom. Mení sa aj cenník služieb a poplatkov na pohrebiskách

Počas sviatkov sa opäť cintoríny zaplnia výzdobami. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

BELUŠA – V obci Beluša v Púchovskom okrese zmenili po 14 rokoch prevádzkový poriadok na všetkých štyroch pohrebiskách. V katastri Beluše sú tri obecné cintoríny (Beluša, Hloža, Podhorie) a jeden židovský cintorín.

 

Ako informoval prednosta obecného úradu Patrik Štrbák, novým všeobecne záväzným nariadením sa dosiahol súlad s aktuálnymi právnymi normami i praxou. Nariadenie definuje služby a správu prevádzkovateľa pohrebiska (obec Beluša), ktorý okrem iných činností uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, vykonáva zber a odvoz odpadu z pohrebiska, zabezpečuje dodávku úžitkovej vody, osvetlenie, údržbu komunikácií a zelene a je zároveň aj správcom domov smútku. “S účinnosťou od 1. januára 2022 sa mení aj cenník cintorínskych služieb na pohrebiskách a v domoch smútku obce Beluša, ktorý nebol menený už viac rokov,” uviedol Štrbák. Okrem povinností prevádzkovateľa vymedzuje  aj povinnosti pohrebných služieb a návštevníkov pohrebiska, ktorí musia prispôsobiť svoje správanie pietnemu miestu.

Všetky pohrebiská sú prístupné verejnosti 24 hodín denne. “Na cintorínoch sú časté aj stavebné úpravy, rekonštrukcie či osadenia pomníkov, hrobových miest. Sú možné len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska, preto je potrebné požiadať obec Beluša vopred o súhlas,” upozorňuje Štrbák. Obec pristúpila k zvýšeniu poplatkov za cintorínske služby po viac ako 15 rokoch, nové ceny sú porovnateľné s okolitými obcami a mestami. Obec momentálne pracuje na pasportizácii všetkých hrobov, nová mapa v papierovej a elektronickej forme by mala byť pre jej obyvateľov prístupná v horizonte najbližších mesiacov