Regióny Top

Bolo prijaté Bratislavské vyhlásenie: Podľa Freša je odkaz jasný

BRATISLAVA – Prepojiť Európu prostredníctvom územných investícií, reagovať na potreby občanov či spoločne spolupracovať patria medzi hlavné priority európskych regionálnych a miestnych orgánov. Zhrnuté sú v Bratislavskom vyhlásení, ktoré bolo prijaté na 7. Európskom summite regiónov a miest v Bratislave.

Predseda Európskeho výboru regiónov Markku Markkula uviedol, že táto deklarácia ponúka približne osem výstupov, ktoré sa budú ešte podrobnejšie analyzovať. “Máme silnejšiu bázu implementovať mestskú agendu v EÚ. Musíme oveľa viac posilniť miestnu samosprávu, funkčnú decentralizáciu. Potrebujeme stratégiu pre lokálnych a regionálnych aktérov, priestor pre kreativitu a väčšiu inováciu verejného i súkromného sektora. Taktiež musíme hneď zjednodušiť regulatívny rámec, posilniť politiku inklúzie a kohézie. Občania sa musia sa stať viac súčasťou dialógu,” povedal Markkula.

Medzi hlavné riešenia v Bratislavskom vyhlásení, ktoré chcú európske regióny a mestá presadzovať, patrí napríklad zníženie byrokratickej záťaže, určenie a odstránenie prekážok verejných i súkromných investícií. Podnikateľské zmýšľanie, miestny prístup, digitalizácia a otvorená inovácia musia tvoriť základy riadenia EÚ a stratégie dlhodobého rozvoja. Verejné rozpočty na podporu kvalitných investícií musia konať v súčinnosti s inými finančnými zdrojmi na lokálnej, regionálnej, národnej i európskej úrovni. Mestá a regióny chcú tiež zvýšiť ľudský kapitál, zodpovednosť i informovanosť v snahe reagovať na potreby občanov. Prepojenie ľudí, podnikov a investícií musí byť podľa nich na miestnej i regionálnej úrovni.

Bratislavské vyhlásenie tiež pripomína, že mestskí a obecní aktéri musia mať väčšie právomoci, aby dosiahli svoj potenciál prostredníctvom prepojenia investícií. Tie musia byť zamerané na udržateľné a inteligentné riešenia v oblasti energetiky, dopravy, vzdelávania, zdravotníctva či sociálnych vecí.

“Najsilnejšie posolstvo tohto summitu je – prekonajme to, čoho sa obávame, formou spolupráce na tej nižšej úrovni. Regióny a mestá sa veľmi rýchlo vedia dohodnúť na konkrétnych riešeniach. Odkaz je jasný, dajme menej byrokracie a viac spolupráce tam, kde treba, medzi ľudí,” konštatoval predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Podľa primátora Bratislavy Iva Nesrovnala nie je odpoveďou na dnešnú situáciu v EÚ štiepenie, ale lepšia spolupráca a komunikácia. “V Bratislavskej deklarácii sa jasne hovorí o priamejšom vstupe k fondom, kombinácii verejných a súkromných zdrojov, prijímaní rizík, podnikateľskejšom myslení a o tom, že mestá a regióny potrebujú viacej kompetencií,” uviedol.

Siedmy Európsky summit regiónov a miest sa v Bratislave sa začal v piatok. Bol jedným z hlavných podujatí počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ a organizoval ho Európsky výbor regiónov, spoluorganizátormi boli Bratislavský samosprávny kraj a mesto Bratislava. Hlavnou témou summitu bola potreba investícií a lepších cezhraničných spojení.