Spoločnosť Domáce

Na online konferencii mladých vedcov prezentujú 178 štúdií

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Na online konferencii mladých vedcov pod hlavičkou občianskeho združenia (OZ) Preveda v týchto dňoch prezentujú 178 štúdií vysokoškolákov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Slovenskej akadémie vied a univerzít. Ako TASR informoval realizačný tím OZ Preveda, tento rok sa zapojili aj zahraniční autori.

 

“Mladá vedecká obec dokázala veľmi rýchlo nabehnúť na online systém, ktorý umožňuje okrem samotnej prezentácie príspevkov propagovať jednotlivých autorov prác, ako aj špičkové vedecké tímy,” uviedol realizačný tím. Aktuálny 12. ročník podujatia prináša práce z oblastí prírodných vied, biomedicíny, chémie, analytiky, ekológie, biotechnológie a biofyziky. Prezentované štúdie sú voľne prístupné pre vedeckú obec a širokú verejnosť.

Realizačný tím poznamenal, že do konca mája má verejnosť možnosť publikované práce aj hodnotiť a diskutovať o nich. “Veľkým lákadlom sú práce z oblasti virológie, molekulárnej biológie a genetiky, ktorým výborne sekundujú viaceré skvelé práce z oblasti neurovied, problematiky metabolických porúch, kardiovaskulárneho, onkologického výskumu, ale aj štúdium dopadu klimatických zmien a ekologických charakteristík,” dodali organizátori podujatia.