Spoločnosť Koronavírus Domáce GPlus

Na Slovensku doteraz COVID-19 zaznamenali najmä u 20 až 24-ročných ľudí

ilustračná foto Zdroj: TASR / Marko Erd

BRATISLAVA – Od vypuknutie pandémie nového koronavírusu na Slovensku zaznamenali doteraz ochorenie COVID-19 najmä u 20- až 24-ročných. Ochorenie sa však vyskytlo vo všetkých vekových skupinách, najmenej u detí do desať rokov. Vyplýva to zo septembrovej analýzy prípadov ochorení COVID-19 na Slovensku, ktorú zverejnil Úrad verejného zdravotníctva SR.

 

Výskyt COVID-19 mal v posledných týždňoch “charakter celoplošne zvýšenej incidencie” spôsobenej nástupom žiakov a študentov do škôl, príchodom študentov zo zahraničia, s nimi súvisiacich prípadov spojených so zavlečením do niektorých firiem, zdravotníckych zariadení či rodín. Taktiež organizáciou množstva rodinných osláv, svadieb a firemných podujatí. “Tieto sa stali miestom vzniku množstva ohnísk s veľkým počtom nakazených, ktorí následne šírili toto ochorenie na svojich pracoviskách a vo svojich rodinách,” spresňuje analýza.

V septembri stúpla chorobnosť medzi 15- až 19-ročnými. “Proporcia vekovej skupiny 65-ročných a starších zo všetkých prípadov sa zvýšila na 11,5 percenta oproti 8,5 percenta v auguste a 5,9 percenta v júli,” spresnil úrad. Za uplynulý mesiac bolo 2799 prípadov bez klinických príznakov, teda 40 percent. V podobe respiračnej formy bolo 3780 prípadov (53 percent), 338 prípadov malo febrilnú formu ochorenia, v 36 prípadoch malo ochorenie pľúcnu formu, ojedinele sa vyskytli iné formy ochorenia – senzorická, črevná forma, neurologická či očná.

“Za celé obdobie malo bezpríznakovú formu 45 percent prípadov pozitívnych osôb, teda došlo k miernemu zvýšeniu proporcie pozitívnych s klinickými príznakmi približne o päť percent,” píše sa v analýze. V septembri bola zaznamenaná najvyššia incidencia výskytu COVID-19 v Bratislavskom a Žilinskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Proporcia importovaných nákaz sa výrazne znížila na 8,7 percenta. Celkový počet pozitívnych zdravotníckych pracovníkov za september bol 579, z toho v 133 prípadoch išlo o profesionálnu nákazu.

“V septembri si hospitalizáciu vyžiadalo 393 pacientov, teda šesť percent. Najvyššia proporcia hospitalizovaných bola vo vekovej skupine 65-ročných a starších, celkom 223 osôb, to je 56,7 percenta všetkých hospitalizovaných,” spresnili v analýze. Počet testov na COVID-19 sa uplynulý mesiac zvyšoval. Za obdobie 13. až 19. september a 20. až 26. september sa počet vykonaných testov zvýšil o 5903, pričom počet nových pozitívnych prípadov stúpol o 1256. Za obdobie 20. až 26. september a 27. september až 3. október sa počet vykonaných testov zvýšil o 13.268, kým počet nových pozitívnych prípadov stúpol o 1660. “Rýchlejší nárast počtu testov v porovnaní s nárastom počtu nových prípadov svedčí o dobre fungujúcom systéme testovania,” tvrdí úrad.