Spoločnosť Domáce

Na Slovensku sa bude bubnovať za ochranu detí pred násilím

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Na dôležitosť ochrany detí pred násilím symbolicky upozorní bubnovačka roka. Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“ zaznie Slovenskom v hlasnom rytme bubnov v utorok 19. novembra už po šiestykrát. Cieľom podujatia je otvoriť v spoločnosti tému včasnej prevencie pred násilím. Agentúru SITA o tom informovala nezisková organizácia Centrum Slniečko a tlačový odbor Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR). Bubnovať za ochranu detí pred násilím sa bude od 10:00 – 11:00.

 

Bubnovačku rozbehlo v roku 2014 Centrum Slniečko, člen Koalície pre deti Slovensko, ktoré sa problematike násilia na deťoch venuje už vyše 20 rokov. Aktuálny ročník bude v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS pre RPNnD), ktoré je organizačnou zložkou MPSVR SR a ktoré na Slovensku zohráva kľúčovú úlohu pri realizácii konkrétnych systémových opatrení a riešení, zabezpečujúcich ochranu detí pred násilím. „Násilie na deťoch sa často vyskytuje bližšie, než sa môže zdať. A mnohokrát uniká našej pozornosti. Je potrebné zvyšovať informovanosť a citlivosť verejnosti na prejavy násilia páchaného na deťoch, preto sme radi opäť spoluorganizátori tohtoročnej bubnovačky,“ uviedla riaditeľka NKS pre RPNnD Mária Vargová.

Cieľom podujatia je otvoriť v spoločnosti tému včasnej prevencie pred násilím. Zdroj: pixabay.com

Za uplynulé ročníky sa bubnovačiek zúčastnilo viac ako 24 000 detí a dospelých. Tohto roku sa bude bubnovať v mestských halách, v triedach, telocvičniach, na školských dvoroch či na námestiach s použitím variech a hrncov, vedier a palíc, či len s pomocou dupotania nôh. Zapojiť sa môže každý. „Ticho deti pred násilím neochráni. Prevenciu násilia musíme začať riešiť na Slovensku nahlas, komplexne a koordinovane. Ticho nič nerieši. Preto bubnujeme. S deťmi je potrebné o témach násilia otvorene komunikovať, ideálne do veku sedem až osem rokov, kedy si vytvárajú prvé vzťahy mimo domova,” konštatujú organizátori. Podľa nich je dôležité, aby rozumeli emóciám, ktoré násilné správanie vyvoláva, aby vedeli na situácie správne zareagovať a aby dokázali v prípade potreby požiadať o pomoc dospelého.

Zakladateľka Centra Slniečko Mariana Kováčová uviedla, že v rámci prevencie sa im podarila na Slovensku unikátna vec. Vytvorili totiž preventívny program Kozmo a jeho dobrodružstvá, ktorý s deťmi veľmi citlivo a komplexne otvára témy násilia. „Cez postavičku kozmonauta Kozma sa deti učia rozlišovať škaredé správanie, Kozmo cez dobrodružné príbehy a aktivity rozvíja ich empatiu aj sociálne zručnosti, aby sa neposmievali slabším, neubližovali si, nebrali si hračky, vedeli si zastať kamarátov či podeliť sa. Veríme, že aj vďaka bubnovačke môžeme upriamiť pozornosť na zaradenie Kozma do materských škôl a 1.-2. ročníkov základných škôl, kedy si deti vytvárajú prvé vzťahy mimo domova,“ podotkla Kováčová.

18. november sa stal Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním. Zdroj: pixabay.com

November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa. Od roku 2015 sa 18. november stal Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF. Počas tohto dňa si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Ako uvádzajú organizátori, práve preto si organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili práve 19. november za deň, počas ktorého by malo byť hlas detí lepšie počuť. Informácie o miestach, kde sa bude bubnovať, budú priebežne zverejňovať na www.kozmove-dobrodruzstva.sk a www.detstvobeznasilia.gov.sk