Na Slovensku vznikla Asociácia pre etiku a rozvoj v oblasti umelej inteligencie

BRATISLAVA – Na Slovensku vznikla Asociácia pre etiku, rozvoj, vzdelávanie a inovácie (ASAI) v oblasti umelej inteligencie (AI). Jej cieľom je stať sa zjednocujúcou platformou a miestom podpory inovácií, no najmä miestom pre rozhovor s dôrazom na vysoké etické štandardy a morálne aspekty. Informovala o tom členka správnej rady ASAI Miroslava Šáchová.

Ako Šáchová priblížila, ASAI otvára diskusiu na pripravenosť na technologické zmeny na každej úrovni od škôlky až po vysoké školy, jednotlivé odvetvia priemyslu a hospodárstva, až po kreatívne, umelecké a autorské smery. „Chceme vytvárať priestor na transparentnú diskusiu a zmysluplne doplniť existujúci ekosystém o čerstvé perspektívy,“ uviedla výkonná riaditeľka ASAI Natália Pokojná.

Asociácia sa zároveň zaväzuje poskytovať zrozumiteľné informácie o stave umelej inteligencie na Slovensku. „Ak má byť Slovenská republika skutočne modernou európskou krajinou s potenciálom na využitie umelej inteligencie, je nutné začať klásť správne otázky, čeliť etickým problémom a dať novú možnosť rozprávať aj tým, ktorých sa neregulovaný rozvoj umelej inteligencie bezprostredne týka,“ doplnila Šáchová.

Viac o téme: Asociácia pre etiku, rozvoj, umelá inteligencia, vzdelávanie a inovácie (ASAI)

Súvisiace články