Na Starom zámku v Štiavnici štartuje medzinárodná debata o klimatickej kríze

BANSKÁ ŠTIAVNICA – Na Starom zámku v Banskej Štiavnici sa v stredu začína dva dni trvajúce medzinárodné kolokvium, ktoré je tematicky zamerané na klimatickú krízu. Odborníci budú diskutovať o tom, aké príležitosti otvára 21. storočie múzeám a galériám, ako môžu verejné kultúrne inštitúcie prispieť k zvyšovaniu environmentálnej gramotnosti či ako dokážu vytvárať systémové riešenia na zabezpečenie energeticky udržateľných riešení svojich prevádzok. TASR o tom informovalo Slovenské banské múzeum (SBM), ktoré kolokvium organizuje.

Medzinárodné kolokvium s názvom Múzeá a galérie 21. storočia spoločne proti hrozbám klimatickej krízy bude na banskoštiavnickom Starom zámku počas dvoch dní rozdelené do siedmich tematických blokov. „Uvedených bude 39 konferenčných príspevkov autorov, autoriek alebo tímov, ktoré reprezentujú nielen múzejné a galerijné inštitúcie, ale aj vysoké školy, odborné organizácie, nezávislé iniciatívy či podnikateľské prostredie,“ priblížili organizátori.

Cieľom kolokvia je vytvoriť doposiaľ absentujúcu diskusnú platformu a environmentálny dialóg, v ktorom budú odborníci prezentovať svoje vízie a príklady dobrej praxe. Okrem prednášateľov zo Slovenska uvedú svoje príspevky aj autori z Nórska či Českej republiky.

„Múzeá a galérie svojou kredibilitou a vplyvom na verejnosť môžu byť rozhodujúcimi činiteľmi, dokonca katalyzátormi potrebných pozitívnych zmien v ére klimatickej krízy. Environmentálne programové stratégie verejných kultúrnych inštitúcií môžu zásadne formovať postoje a konanie spoločnosti v prospech ochrany životného prostredia, zvyšovania environmentálneho povedomia a podpory udržateľnej budúcnosti,“ uviedlo SBM.

Kolokvium zamerané na klimatickú krízu organizuje banskoštiavnické múzeum v rámci projektu Zelená misia – SBM pre klímu. Projekt bol podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu.

Viac o téme: Banská Štiavnica, klimatická kríza, kolokvium

Súvisiace články