Regióny Bratislava Top

Na STAROSTKU podali TRESTNÉ OZNÁMENIE! KAUZA voľby riaditeľa školy v RUSOVCIACH naberá na obrátkach!

BRATISLAVA – Napätá atmosféra v bratislavskej mestskej časti Rusovce by sa dala krájať. Občania sa nevedia zmieriť s faktom, že starostka Lucia Tuleková Henčelová nevymenovala dlhoročného riaditeľa Rastislava Kunsta. Tá si skalopevne stojí za svojim rozhodnutím a nič neľutuje. Na starostku podali trestné oznámenie a dokonca spísali petíciu.

 

Po prvom neúspešnom zvolení Rastislava Kunsta na post riaditeľa školy v Rusovciach nasleduje ďalšie kolo výberového konania, ktoré sa uskutoční 22. Septembra. Medzitým si však starostka Rusoviec Lucia Tuleková Henčelová stihla získať oponentov aj v radoch občanov. Tí sa nestotožňujú s jej presvedčením a podali na ňu trestné oznámenie. Niektorí z nich dokonca podpísali petíciu za jej odvolanie z funkcie.

Dlhoročný riaditeľ školy Rastislav Kunst sa o pozíciu riaditeľa Základnej školy spolu s materskou uchádzal už na začiatku prázdnin. Prvé kolo výberového konania sa konalo 8. júna, pričom Kunst získal 8 hlasov z 10 hlasujúcich. Starostka však transparentnosť tohto výberového konania spochybnila. Podľa nej sa objavili závažné skutočnosti, ktoré jej znemožnili Kunsta do funkcie riaditeľa opätovne vymenovať.

Otvorenie minulého školského roka ešte pod vedením Kunsta.
Zdroj: skolarusovce

Údajná šikana

Bývalý riaditeľ školy Kunst bol prostredníctvom listu, ktorý bol adresovaný starostke obvinený zo závažných činov. „Mestská časť, zastúpená starostkou Luciou Tulekovou Henčelovou, obdržala v priebehu procesu vyhláseného výberového konania na obsadenie pozície riaditeľa školy list skupiny zamestnancov školy, v ktorom poukázala na nekompetentnosť riaditeľa školy pána Kunsta a jeho zástupkyne, rovnako tak na praktiky, ktoré hraničia s mobbingom a bossingom na pracovisku. Upozorňujú tiež na možnú nelegitímnosť zvolenia p. Kunsta pred 5 rokmi do funkcie,“ reagoval Miestny úrad v Rusovciach. Spomínaný list napísali dve zamestnankyne školy a starostka ho posunula na prešetrenie Štátnej školskej inšpekcii a Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva. Zoznam.sk v tejto súvislosti kontaktoval starostku s otázkou, v akom štádiu je aktuálne riešenie údajnej šikany. Tá reagovala, že v prípade sa nič sa nezmenilo, výsledky šetrenia stále nemá k dispozícii. Kunsta už kontaktovali poverené orgány a položili mu 8 otázok vo veci údajnej šikany. V liste ho obvinili 2 ženy z čoho jedna potvrdila, že nešlo o šikanu, ale skôr o pracovné záležitosti.

KAUZA Starostka vystavila dlhoročnému riaditeľovi školy STOPKU! Boj sa stupňuje

Trestné oznámenie

Nevymenovanie riaditeľa do funkcie rozvírilo v Rusovciach vlnu negatívnych emócií a pochybností. Niektorí z občanov sa nestotožňovali s rozhodnutím starostky do takej miery, že na ňu podali trestné oznámenie. Meno konkrétnej osoby, ktorá oznámenie iniciovala ostáva tajomstvom. Trestné oznámenie podala vo veci o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu Občianska Iniciatíva za transparentné a otvorené Rusovce na Krajskú prokuratúru v Bratislave. Starostku upodozrievajú zo spáchania trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. Svoju právomoc mala zneužiť pri voľbe riaditeľa Základnej a materskej školy v mestskej časti Bratislava – Rusovce.

Trestné oznámenie podalo Občianske združenie za transparentné a otvorené Rusovce 31.augusta.
Zdroj: Zoznam.sk

Stanovisko hlavy mestskej časti

Starostka pre Zoznam.sk uviedla, že nevie, čo je predmetom spomínaného trestného oznámenia, ani kto by mohol byť jeho oznamovateľ. Stojí si za tým, že pri nezvolení Kunsta nepochybila. „Nevymenovala som ho oprávnene, mala som na to právo aj bez udania dôvodu,“ tvrdí. „Trestné oznámenie považujem za diskreditáciu mojej osoby za to, že som si dovolila nevymenovať pána Kunsta“ reagovala Tuleková Henčelová. Starostka pre Zoznam.sk ďalej potvrdila, že v druhom výberovom kole na post riaditeľa, ktoré sa uskutoční 22. septembra Kunstovi neznemožní jeho vymenovanie, pokiaľ teda dostane dostatočný počet hlasov. Zároveň dodala, že ho vymenuje aj keď ešte v tom čase nebude mať k dispozícii výsledky jeho šetrenia pre údajnú šikanu podriadených. Práve preto, že po prvom kole výberového konania ešte nemala výsledky šetrenia k dispozícii, Kunsta nevymenovala do pozície riaditeľa školy.

Petícia

Po spáde udalostí s výberom riaditeľa školy niektorým občanom praskli nervy. Proti starostke Lucii Tulekovej Henčelovej spísali petíciu. Jej iniciátorom je rádový občan Peter Dolinský, “Dôvodov na spísanie petície bolo za obdobie jej fungovania viacero, ale jej ničím nepodložená svojvôla pri nevymenovaní riadne a transparente zvoleného riaditeľa bola posledná kvapka,” avizoval Dolinský. Petíciou má za cieľ vyhlásenie referenda o odvolaní starostky Bratislava – Rusovce. „My, podpísaní občania touto petíciou žiadame obecné zastupiteľstvo obce Bratislava – Rusovce, aby v súlade s § 13 a ods. 3, písm. a), bod 1, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v nadväznosti na zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, vyhlásilo miestne referendum v obci Bratislava – Rusovce o odvolaní starostky tejto obce Lucie Tulek Henčelovej, z dôvodu, že koná proti záujmom Rusoviec pri voľbe riaditeľa školy a svojou nekompetentnosťou ohrozuje riadny chod materskej a základnej školy a samotnej mestskej časti,“ konkretizovali petičiari svoje požiadavky. Petíciu podpísalo doteraz 253 ľudí (10% občanov Rusoviec). Starostka prezradila, že o tejto petícií vie už 2 alebo 3 mesiace. Napriek tomu však nebude predmetom ďalšieho zasadnutia mestských poslancov, ktoré sa uskutoční 21. septembra. „Je to fabulácia, ktorú vznášajú niektorí naši poslanci v snahe víriť emócie,“ okomentovala občiansku iniciatívu starostka.

Starostka Lucia Tuleková Henčelová na slávnostnom otvorení školského roka spolu s dočasným riaditeľom Ľudovítom Hajdukom.
Zdroj: skolarusovce

Starostku petičiari nešetrili

Predseda petičiarov žiada prerokovanie petície na najbližšom zastupiteľstve mestských poslancov. To starostka odmieta, “Táto petícia určite nebude predmetom ďalšieho zastupiteľstva,” prízvukovala. “Ako petičiari vyzývame starostku, aby si do vyšetrenia prípadu zo strany polície dobrovoľne pozastavila svoj výkon funkcie a prenechala kompetencie svojmu zástupcovi.  Toto konania by sme považovali za slušné, lebo podobne argumentovala vo veci nevymenovania riaditeľa MŠ a ZŠ Rusovce, že ho nemohla vymenovať do funkcie, lebo beželo a beží jeho vyšetrovanie,” formuloval svoje požiadavky predseda petičiarov.

V online petícii mali občania možnosť pridať k podpisu aj dôvod prečo petíciu podpísali. “Dosť bolo nekompetentnosti!” napísal jeden z podpísaných. “Je drzá a arogantná k deťom!!!” pritvrdil ďalší. “Zneužívanie funkcie, nerešpektovanie poslancov, prekračovanie právomoci, prizvanie na úrad pána Chrasča (dnes už chvalabohu odsúdeného) ktorý tiež “pomáhal” starostke, blokovanie príspevkov na FB mestskej časti Rusovce ľudom, ktorí majú iný názor, ako jej “skupinka”. Všetko sa sem nezmestí,” medzi názormi petičiarov sa objavili aj závažné obvinenia na osobu starostky. “Starostka Henčelová sabotuje školu v Rusovciach a nekoná v prospech obce,” tvrdé vyjadrenia občanov sú len zlomkom kritiky, ktorú jej v petícii adresovali.

Ľudovít Hajduk je prorektor pre vedu, výskum a grantovú politiku na Paneurópskej vysokej škole.
Zdroj: paneurouni.sk

Padne konečný verdikt?

Škola je momentálne stále pod vedením dočasného riaditeľa Ľudovíta Hajduka. Obálky sa otvorili s oneskorením a to 13. septembra. Tie prezradili mená dvoch konkurentov, ktorí sa budú uchádzať o post riaditeľa. Prvým je samozrejme Rastislav Kunst, ktorý sa nevzdáva ani po neúspechu v prvom kole. Druhým je práve dočasný riaditeľ Ľudovít Hajduk, ktorý je prodekanom na Paneurópskej vysokej škole a skúsenosti s vedením školy predtým nemal. Druhé kolo výberového konania sa uskutoční štandardne 7 dní po otvorení obálok  22. septembra v Hasičskej zbrojnici v Rusovciach a bude verejné. Na zasadnutí školskej rady sa 11 členov rozhodne akou formou budú hlasovať. Isté je však to, že chcú dať priestor vyjadriť sa aj verejnosti. To, či starostka dodrží svoj sľub, ak by vyhral Kunst a nevyužije svoje právo veta aj v druhom kole ostáva otázne.

Veľký prieskum spokojnosti: Zapojte sa do našej ankety a zistite akú dôveru má starostka mestskej časti Bratislava – Rusovce, Lucia Tuleková Henčelová