Politika Domáce Prezidentské voľby

Na Ústavný súd prišlo päť podnetov týkajúcich sa volieb prezidenta. Zatiaľ ich riešiť nemôže

Zdroj: TASR / František Iván

KOŠICE – Päť podnetov týkajúcich sa volieb prezidenta Slovenskej republiky prišlo do dnešného dňa na Ústavný súd Slovenskej republiky (ÚS SR), informovala o tom dnes hovorkyňa ÚS SR Martina Ferencová.

Prvý návrh bol ústavnému súdu doručený 25. marca. Navrhovateľ v ňom navrhuje vyhlásiť voľbu prezidenta za neplatnú a nariadiť opakovanie voľby prezidenta Slovenskej republiky. Prijatia rovnakého rozhodnutia sa navrhovateľ domáha aj návrhom doručeným ústavnému súdu 9. apríla. „Zastaviť a odložiť prezidentské voľby“ žiadal ďalší z navrhovateľov deň pred druhým kolom prezidentských volieb. Všetky tri návrhy boli elektronickým prideľovaním spisov pridelené virtuálnym sudcom a súd sa nimi nateraz nebude zaoberať.

V ďalšom podaní navrhovateľka žiada o opakovanie prvého kola prezidentských volieb pre porušenie volebného moratória. Vec bola pridelená sudkyni Jane Laššákovej a odložili ju rovnako ako aj ďalší návrh vyhlásiť voľby za neplatné, ktorý bol pridelený sudkyni Jane Baricovej.

„Vzhľadom na to, že ide o veci týkajúce sa ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta Slovenskej republiky, chcem verejnosť uistiť, že sudcovia ústavného súdu sa nimi budú zaoberať bezodkladne a hneď, ako bude ústavný súd doplnený a plénum uznášaniaschopné, budú im venovať náležitú pozornosť a budú k nim pristupovať s odbornou starostlivosťou ako ku všetkým veciam. Ústavný súd spraví všetko, aby svoju úlohu splnil,“ uviedla sudkyňa Jana Baricová, ktorá momentálne vykonáva úlohy predsedníčky ÚS SR.

Od ukončenia III. funkčného obdobia deviatich z 13 sudcov rozhoduje ústavný sud len v jednom senáte, sudcami sú Jana Baricová, Mojmír Mamojka, Jana Laššáková a Miroslav Duriš. Na zasadanie pléna ústavného súdu je potrebných minimálne sedem sudcov.