Spoločnosť Domáce GPlus Top

Na veľké novoročné zmeny nie sme ešte pripravení. Odborníci radia, ako sa vyhnúť sankciám

Ilustračná foto. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Zákonným povinnostiam sa samosprávy od nového roka nevyhnú. Triedenie kuchynského odpadu je totiž nutné zaviesť od januára. Už teraz sa však objavujú problémy, ktoré by fungujúci systém nemal mať. Na Slovensku je infraštruktúra odberných miest na biologicky rozložiteľný odpad nateraz nedostatočná a nerovnomerná. Na doladenie nedokonalostí dostali ešte pár mesiacov ,,k dobru”. Stihnú sa samosprávy adekvátne pripraviť na nové pravidlá, aby sa vyhli hroziacim sankciám?

 

V prípade, že by Slováci od nového roka začali poctivo triediť bioodpad, nemáme dostatok koncových zariadení na jeho spracovanie. Otázkou tak zostáva, čo ďalej s vytriedeným bioodpadom. Odborníci na komunálny odpad preto zvíhajú varovný prst a upozorňujú na nedostatky, ktoré sa samosprávam môžu vypomstiť v podobe nemalých sankcií. ,,Príklady z praxe však ukazujú, že efektívne vieme vytriediť 65 až 70 percent takéhoto druhu odpadu, lebo vždy bude existovať časť občanov, ktorí sa nebudú správať zodpovedne,“ povedala odborníčka na komunálny odpad Martina Gaislová.

Nie sme pripravení

Súčasná infraštruktúra zariadení na spracovanie bioodpadu na Slovensku je nedostatočná. Aby si samosprávy splnili svojú zákonnú povinnosť, museli by zabezpečiť prevoz odpadu, čím sa celkové náklady zvyšujú. Vyhnúť sa zbytočnému predražovaniu by sa podľa odborníkov na odpad dalo jednoduchým riešením. Využiť už existujúce kompostárne na zelený odpad, ktoré sa nachádzajú aj v menších mestách či hygienizačným CSC kontajnerom alebo drvičom kuchynského odpadu. „Ak samosprávy nemajú takéto zariadenia, ešte nič nie je stratené. Dôležité je, aby ministerstvu životného prostredia preukázali, že pre zavedenie zberu kuchynského odpadu už realizujú potrebné kroky. Špecialisti im pripravia projekt na vybudovanie modernej kompostárne a vyhnú sa tak sankciám,“ doplnila odborníčka.

 

Mapa kompostární a bioplynových staníc na Slovensku. Zdroj: JRK

Skutočnosť, že budovanie kompostární je finančne náročné, si uvedomuje aj štát. Preto envirorezort nabáda samosprávy na využitie Fondu obnovy Európskej únie. Nie je však dané, že bioodpad musí končiť len v kompostárni. Ďalšou z možností je využívanie siete bioplynových staníc, z ktorých viaceré už sú alebo budú pripravené na spracovanie kuchynského odpadu.

Opakované chyby

Súčasná prax ukazuje, že viaceré samosprávy umiestňujú na zberných miestach v blízkosti domov a panelákov nádoby, ktoré však nie sú vhodné na zber bioodpadu. „Veľkokapacitné nádoby sú preplnené a odpad v nich hnije a zapácha. Nie sú prispôsobené ani na zber bioodpadu, keďže napríklad nemajú vetracie otvory alebo odtokovú mriežku. Navyše, ich obsah sa vyváža len raz za dva týždne, čo je nedostatočné,“ upozorňuje na pretrvávajúce chyby Gaislová.

 

Bioodpad v tradičných zberných nádobách hnije a zapácha. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Ako zvýšiť efektivitu triedenia?

Odborníci odporúčajú samosprávam, aby u svojich občanov zvyšovali povedomie o význame aj tohto druhu triedenia. Napomôcť by tomu mali komunikačné plány a kampane. Nesprávne triedenie bioodpadu na skládkach zmesového komunálneho odpadu zapríčiňuje silný zápach a tvorbu metánu. Ten prispieva k vzniku skleníkového efektu výrazne viac ako oxid uhličitý. V konečnom dôsledku tak takýmto správaním prispievame ku klimatickým zmenám, ktoré už dnes pozorujeme vo forme rýchlych a výrazných výkyvov počasia.Naopak, ak bioodpad vyvezieme do kompostárne, premení sa na prírodné hnojivo, ktoré môžu využiť samosprávy alebo jej obyvatelia,“ uviedla odborníčka.

 

Nesprávne triedenie bioodpadu na skládkach zmesového komunálneho odpadu zapríčiňuje silný zápach a tvorbu metánu. Zdroj: pixabay.com

Prilepšenie

Znížením množstva komunálneho odpadu na skládkach si tak prilepšia samotní občania. Bežnou praxou je, že výraznú časť poplatkov za odpady tvorí náklad na uloženie odpadu na skládkach. Ak samospráva od januára budúceho roku vytriedi menej ako 10 percent odpadov, zákonný poplatok za tonu uloženého odpadu je 33 eur. Avšak, ak vyseparuje viac ako 60 percent, zaplatí len tretinu.

 

V konečnom dôsledku sa zníženie odpadu na skládkach priaznivo odrazí na peňaženkách občanov. Zdroj: TASR / Eduard Fanung

Mohlo by vás zaujímať: