Na výchovu žiakov patriacich k národnostným menšinám vyčlenil rezort školstva 48-tisíc eur

BRATISLAVA – Rezort školstva podporí 33 projektov zameraných na podporu regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám. Pridelených na tento zámer bolo 48 000 eur. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe.

 

V rámci výzvy bolo na ministerstvo školstva predložených 66 projektov zo šiestich krajov. Celkové požadované finančné prostriedky z rezortu školstva boli vo výške 151 905 eur. „Z podaných projektov boli vyradené tri projekty z dôvodu neoprávneného žiadateľa,“ uviedol rezort školstva.

Finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu sa poskytnú žiadateľom prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja a vyšším územným celkom prostredníctvom ministerstva školstva. Prioritnou oblasťou podpory sú aktivity prispievajúce k vzájomnému spoznávaniu, multikultúrnemu dialógu, odbúravaniu predsudkov voči iným a podpore regionálneho vzdelávania.

Viac o téme: marginalizované skupiny, ministerstvo školstva, multikulturálna výchova žiakov, národnostné menšiny, regionálna výchova, rómske komunity, žiaci, znevýhodnené rodiny

Súvisiace články