Spoločnosť Domáce GPlus Top

Najlepšie školy máme v krajských mestách. INEKO zverejnil ich rebríček

Zdroj: TASR / Roman Hanc

BRATISLAVA – Pokiaľ ste nerozhodní pri výbere vhodnej školy pre vaše dieťa, ponúkame vám zoznam tých najlepších slovenských škôl. Najnovší rebríček vydal Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), ktorý si zobral do hľadáčika nielen základné (ZŠ) a stredné odborné školy (SOŠ), ale aj slovenské gymnázia.

 

V kategórii ZŠ sa na prvej priečke opäť umiestnila Základná škola na Krosnianskej 4 v Košiciach. V tesnom závese za ňou skončila Základá škola Kollárova 2 vo Svätom Jure a trojicu najlepších uzavrela Základná škola T. J. Moussona 4 v Michalovciach.

Prvé dve pozície v kategórii stredných odborných škôl (SOŠ) si opätovne obhájila Obchodná akadémia v Trnave (Kukučínova 2) a Stredná priemyselná škola (SPŠ) elektrotechnická na Plzenskej ul. v Prešove. Tretie miesto získala Spojená škola na Slančíkovej v Nitre.

Medzi najlepšími gymnáziami sa na prvom mieste umiestnila Škola pre mimoriadne nadané deti – Gymnázium na Teplickej 7 v Bratislave. Bratislavské Gymnázium Juraja Hronca (Novohradská) si získalo druhú priečku a Gymnázium sídliace na Poštovej 9 v Košiciach skončilo na treťom mieste.

Rebríček najlepších základných, stredných škôl a gymnázii. Zdroj: skoly.ineko.sk

Kritéria hodnotenia

Rozhodujúcim faktorom bola tentokrát úspešnosť žiakov v celoštátnom testovaní piateho a deviateho ročníka základných školách a výsledky maturitných skúšok. Novinkou prieskumu bolo zaznamenanie výsledkov maturít z cudzieho jazyka (anglický a nemecký jazyk) na úrovni C1. Maturovať sa z najťažšej úrovne C1 začalo len prednedávnom (v školskom roku 2016 / 2017).  Škola teda mohla získať vyššie hodnotenie za priemerne dobrého maturanta v rámci úrovne C1 ak za priemerne dobrého v rámci B2. Rovnako to platí aj pre úrovne B2 a B1.

Analytici z inštitútu INEKO zbierali dostupné údaje o základných a stredných školách na Slovensku. Ak má daná škola dostatok absolventov bolo jej pridelené číselné a aj slovné hodnotenie, ktoré odráža dlhodobé výsledky. Pri všetkých školách analytici brali do úvahy údaje za uplynulé 4 školské roky.

V prípade ZŠ do hodnotenia vstupujú výsledky testovania žiakov deviateho ročníka (60%), piateho ročníka (20%) a mimoriadne výsledky oceňované ministerstvom školstva (20 %).

Zdroj: INEKO

SOŠ za písomné maturity mohli získať 40%. Najvyššiu váhu v odborných školách mala regionálna uplatniteľnosť študentov (50%). Mimoriadne výsledky ohodnotili analytici 10%.

Zdroj: INEKO

Pri gymnáziach platia rovnaké ukazovatele kvality ako pri SOŠ. Avšak vzhľadom na iné zameranie gymnázií majú tieto ukazovatele iné váhy (60%, 25% a 15 %).

Zdroj: INEKO