Politika Spoločnosť Domáce Top

Najvyšší ústavní činitelia podpísali vyhlásenie. Chcú spolupracovať v zahraničnej a obrannej politike

Zdroj: TASR / Michal Svítok

BRATISLAVA – Prezidentka Zuzana Čaputová, predseda Národnej rady SR Boris Kollár a premiér Igor Matovič podpísali spoločné vyhlásenie, v ktorom deklarujú vôľu, spoločnú zodpovednosť a záväzok spolupracovať pri výkone jednotnej a zodpovednej zahraničnej, európskej a bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky. Chcú posilniť zahranično-politický konsenzus. Dokument podpísali v sobotu pri príležitosti Dňa Európy.

 

„Slovenská republika je slobodný, suverénny a demokratický štát. Sme členom Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Naše členstvo v týchto organizáciách bolo našou slobodnou voľbou. Je vyjadrením našej príslušnosti k najvyspelejším štátom sveta, ktoré spájajú hodnoty slobody, demokracie, právneho štátu, ochrany základných ľudských práv a slobôd, dodržiavania medzinárodného práva, a tiež solidarity a vôle žiť a rozvíjať sa v mieri,“ zdôrazňujú ústavní činitelia.

Členstvo SR v EÚ a NATO je podľa ich slov najlepšou cestou pre úspešné, prosperujúce, sociálne spravodlivé a bezpečné Slovensko. „Je naším strategickým a životným záujmom, aby sme toto členstvo a výhody a povinnosti s ním spojené ďalej rozvíjali,“ vyhlásili. Platí to podľa nich osobitne v čase vážnych výziev, vrátane porušovania medzinárodného práva, nerešpektovania suverenity štátov, ako aj dosahov klimatickej zmeny.

Trojica vyhlasuje, že bude spoločne pracovať na posilnení zahranično-politického konsenzu. Sľubuje presadzovanie záujmov SR a jasnú komunikáciu o prioritách, rozhodnutiach a výsledkoch, aby nevznikli pochybnosti o zahranično-politickom smerovaní, či o hodnotách. „Aby bolo Slovensko aj naďalej vnímané ako zodpovedný a predvídateľný partner,“ uvádza sa v dokumente.

Sloboda a demokracia

Vyhlásenie hovorí aj o predchádzaní šírenia dezinformácií a propagande. Signatári deklarujú, že budú aktívne a otvorene vystupovať pri obrane hodnôt slobody a demokracie, pri ochrane právneho štátu a dodržiavania medzinárodných pravidiel, vrátane ochrany suverenity i územnej celistvosti štátov. Chcú tiež napríklad aktívne napĺňať záujmy SR a jej občanov v EÚ.

Ďalej mienia presadzovať zachovanie základných európskych slobôd pre občanov, podporovať “taký rozpočet EÚ a kroky, ktoré nám umožnia transformáciu na modernú ekonomiku, šetrnú voči životnému prostrediu, založenú na inováciách a moderných technológiách, pri zachovaní konkurencieschopnosti a ďalšieho rozvoja našej infraštruktúry“.

Okrem iného sľubujú aktívnu spoluprácu v rámci krajín V4, hovoria aj o plnení záväzkov kolektívnej obrany NATO, podpore myšlienky posilnenia európskej bezpečnosti a obrany. Zdôrazňujú udržanie bezpečnosti Slovenska, jeho občanov a infraštruktúry, a tiež potrebu prijať novú bezpečnostnú stratégiu a obrannú stratégiu.