Spoločnosť Politika Zahraničné

Napriek Dohovoru o zrušení obchodu s ľuďmi je realita iná. V otroctve pracujú milióny ľudí

Zdroj: TASR/AP

NEW YORK/ŽENEVA – Za smutnú realitu súčasnosti označila Organizácia Spojených národov (OSN) otroctvo, ktoré “nie je len pozostatkom minulosti”. Podľa Medzinárodnej organizácie práce (ILO) existuje v súčasnosti na celom svete vyše 40 miliónov obetí nútenej práce. Upozornila na to OSN na svojom webe pri príležitosti Medzinárodného dňa zrušenia otroctva, ktorý pripadá na 2. decembra.

 

Do termínu moderné otroctvo, ako ďalej uviedla OSN, spadá viacero praktík, ako nútená práca, vykonávanie rôznych služieb ako náhrada za splatenie dlhu, nútené manželstvo či pašovanie ľudí. Podľa ILO je na svete vyše 150 miliónov detí nútených pracovať. Znamená to, že takto pracuje viac ako jedno dieťa z desiatich.

Z vyše 40 miliónov obetí moderného otroctva 24,5 milióna ľudí vykonávalo nútenú prácu a 15,4 milióna sa stalo obeťou núteného sobáša. Podľa OIT každou štvrtou obeťou moderného otroctva je dieťa. Z 24,9 milióna osôb vykonávajúcich nútenú prácu bolo 16 miliónov vykorisťovaných v súkromnom sektore, napríklad ako služobníctvo, či na stavbách alebo v poľnohospodárstve. Ďalších 4,8 milióna osôb sa stalo obeťami sexuálneho zneužívania a štyrom miliónom ľudí uložili nútenú prácu štátne orgány. Ženy a dievčatá boli nútenou prácou postihnuté disproporčne; 99 percent z nich sa stalo obeťou sexuálneho priemyslu a 58 percent nútene pracuje v ďalších odvetviach hospodárstva.

Medzinárodný deň zrušenia otroctva je spomienkou na prijatie Dohovoru o potláčaní a zrušení obchodu s ľuďmi a využívaní prostitúcie iných. Valné zhromaždenie OSN prijalo Dohovor v rezolúcii A/RES/317(IV)  2. decembra 1949. Cieľom tohto dňa je odstrániť súčasné formy otroctva, akými sú napríklad aj pašovanie ľudí, sexuálne zneužívanie, detská práca, nútené sobáše či verbovanie detí do ozbrojených konfliktov. Ako ďalej konštatovala OSN, otroctvo sa v priebehu dejín rozvíjalo a prejavovalo v rôznych formách. Niektoré formy otroctva v súčasnosti pretrvávajú, zatiaľ čo iné sa ďalej rozvinuli.