Domáce

Národné agentúry, ktoré koordinujú program Erasmus+, vyzývajú na zvýšenú opatrnosť

Koronavírus - Zdroj: FOTO TASR – František Iván

BRATISLAVA – Národné agentúry Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) a Slovenský inštitút mládeže (Iuventa), ktoré koordinujú program Erasmus+, vyzývajú na zvýšenú opatrnosť. Dôvodom je šíriaci sa koronavírus, ktorý zasiahol už aj európske krajiny, predovšetkým Taliansko. Informovala o tom Iuventa na svojej webovej stránke.

„V nadväznosti na aktuálnu situáciu so šíriacim sa koronavírusom (2019-nCoV) národné agentúry upozorňujú na potrebu zvýšenej opatrnosti pri plánovaní ciest do postihnutých oblastí,“ informuje Iuventa. Na základe stanoviska Európskej komisie (EK) z 31. januára a 25. februára je na rozhodnutí účastníckych organizácií v programe i individuálnych účastníkoch, akým spôsobom budú postupovať pri plánovaných aktivitách, prípadne by mali zvážiť presunutie ciest do oblastí, ktoré sú postihnuté týmto ochorením. Agentúry programu Erasmus+ preto vydali viacero odporúčaní, ktoré majú pomôcť účastníkom a realizátorom.

Účastníci a realizátori by mali monitorovať cestovné odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ). Kontinuálne sledovať vývoj situácie aj prostredníctvom komunikácie s partnerskou organizáciou a v prípade potreby v dostatočnom predstihu prijať vhodné opatrenia, napríklad zmenou termínu vycestovania do postihnutej oblasti. Ďalej by mali zabezpečiť primerané cestovné poistenie účastníkom mobilít, informovať účastníkov projektových aktivít o opatreniach na ochranu zdravia, vrátane cestovných odporúčaní, ako sa chrániť, či zistiť kontaktné údaje na slovenský zastupiteľský úrad v danej krajine.

„Národná agentúra môže uplatniť inštitút vyššej moci pre mobility plánované a realizované do a z oblastí, ktoré by indikovali výskyt koronavírusu. Takéto žiadosti budú posudzované individuálne. Z tohto dôvodu národné agentúry odporúčajú, aby ich príjemcovia bezodkladne informovali o akýchkoľvek zmenách v projekte v tejto súvislosti a aby starostlivo odkladali všetky súvisiace informácie a dokumentáciu,“ uvádza Iuventa a upozorňuje, že národné agentúry nemajú žiadne kompetencie vyjadrovať sa k stupňu rizika nákazy alebo ohrozenia v jednotlivých krajinách. Tieto informácie si môžu účastníci programov nájsť na stránkach MZVaEZ SR, Európskej únie, WHO – Svetovej zdravotníckej organizácie, ECDC – Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu osôb.