Regióny Bratislava

Národný futbalový štadión ušetril na teple aj chladení. A nie je za tým lockdown.

Ilustračné foto. Zdroj: Zoznam.sk

BRATISLAVA – Národný futbalový štadión ušetril na energiách, za teplo zaplatil 79,3% z  ceny tepla dodávateľov tepla z bežných zdrojov. Na chladení ušetril 46,4% z trhovej ceny chladu. 

Vykurovanie a chladenie na Národnom futbalovom štadióne je postavené na kombinácii využitia tepelných čerpadiel so studňami a plynovej kotolne. Unikátom je využívanie tzv. odpadovej energie v prechodných obdobiach, keď sa jednotlivé časti objektu môžu vzájomne vykurovať či ochladzovať. Obnoviteľnými zdrojmi energie je celkovo pokrytých 45% tepla a chladu, čím sa slovenský Národný
futbalový štadión radí k unikátom v celosvetovom meradle.

Vo verejnosti prevláda názor, že zelená energia je dobrá, ale drahá. Jasným príkladom, ktorý dokazuje opak je práve Národný futbalový štadión, ktorý po 2 rokoch prevádzky ukazuje, že práve využívaním zelenej energie sa dá značne ušetriť.

Jedným z hlavných bodov schváleného Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ktorý je reakciou na identifikované hlavné výzvy a systémové nedostatky Slovenskej ekonomiky je aj podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie. Na zelenú ekonomiku vláda SR vyčlenila 2,3 mld. EUR. Zároveň ide aj o jednu z hlavných priorít Európskej únie.
„Veľmi nás teší, že aj odborná porota v rámci medzinárodnej ankety „Stadium of the Year 2019“ nás v oblasti efektívneho využívania obnoviteľných zdrojov vyzdvihla ako príklad pre projekty na celom svete “, povedal Pavol Komorník, predseda predstavenstva NFŠ, a.s.