Kauzy

Národný onkologický ústav chce kúpiť lieky za takmer 16 mil. eur

Zdroj: TASR / Jaroslav Novák

BRATISLAVA – Národný onkologický ústav (NOÚ) v Bratislave plánuje obstarať lieky. Podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je celková odhadovaná cena zákazky takmer 16 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.

 

Dodávka liekov pre potreby NOÚ je na obdobie 24 mesiacov. Konkrétne ide o lieky pre tráviaci trakt a metabolizmus, krv a krvotvorné orgány, kardiovaskulárny systém, systémové hormonálne liečivá s výnimkou pohlavných hormónov a inzulínov, antiinfektíva na systémové použitie, cytostatiká a imunomodulátory, lieky pre centrálnu nervovú sústavu, muskuloskeletálny systém, respiračný systém a lieky zo skupiny vária. Súčasťou dodávky liekov a liečiv sú aj služby súvisiace s dopravou na miesto určenia spojené s vykládkou tovaru a likvidáciou obalov.

Zákazka sa delí na časti, na ktoré možno predkladať ponuky. Podľa informácií zverejnených v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ je lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť do 20. marca 2019.