Politika Domáce

Nedostatok zdravotníckych pracovníkov bude veľkou výzvou pre ďalšieho ministra, tvrdí Kalavská

Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

BRATISLAVA – Nedostatok zdravotníckych pracovníkov bude veľkou výzvou pre ďalšieho ministra zdravotníctva. Pre agentúru SITA to povedala bývalá ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská. Na ministerstve sa podľa nej snažili nastaviť systém tak, aby motivovali ľudí pracovať v slovenskom zdravotníctve.

 

“K tomu prispieva aj prístrojová technika. Inak sa pracuje v nemocnici, keď máte funkčné prístroje, ako keď musíte chodiť po nemocnici a zháňať si monitor k lôžku pacienta,” konštatovala Kalavská. Ako dodala, upravil sa tiež systém vzdelávania sestier a pracuje sa na úprave vzdelávania lekárov, aby sa rešpektovali smernice Európskej komisie, ale aby to zároveň nebolo demotivujúce pre lekárov.

Program rezidentského štúdia tiež rezort rozšíril o viacero špecializácií. V rámci vybraného odboru musí absolvent poskytovať zdravotnú starostlivosť päť rokov v danom VÚC. “To je veľmi dobré na to, aby lekár zotrval v regióne. Teraz má tiež možnosť ísť do ambulancie, ale aj do nemocnice. Mnohé nemocnice nás o to žiadali, takže je to dosť veľký pokrok,” uviedla Kalavská. Do takto upraveného rezidentského programu sa prihlásilo 92 nových rezidentov, v praxi ich je okolo sto.

Ďalším vylepšením bola podľa exministerky doplnková špecializácia. “Napríklad internistovi stačí šesť mesiacov praxe v ambulancii, aby mohol poskytovať služby všeobecného lekára. Samozrejme, nie je to na úkor kvality,” doplnila. Problémom podľa nej však stále zostávajú všeobecní lekári a pediatri. V súčasnosti sú tri štvrtiny pediatrov v dôchodkovom veku. “Čo je katastrofa. Ak by všetci odišli do dôchodku, tak nám padne systém. Ich počet sa znižuje, takže na každého pediatra pripadá stále viac detí,” uviedla bývalá šéfka rezortu. Ministerstvo podľa jej slov teraz dokončuje nástroj v rámci diferencovaného odmeňovania v ambulantnej starostlivosti, ktorý by od určitého počtu pacientov zvýšil kapitáciu. Pediater tak bude môcť prijať ďalšiu sestru alebo praktickú sestru, aby vedel rozložiť svoju starostlivosť.

Nový študijný program

“Od školského roka 2020/2021 tiež chceme dať do účinnosti študijný program pre detskú praktickú sestru,” uviedla Kalavská. Pre stabilizáciu sestier ministerstvo zdravotníctva zaviedlo štipendium, ktoré dostane študent ošetrovateľstva. Pritom sa zaviaže, že bude určitý čas poskytovať zdravotnú starostlivosť na Slovensku. Rezort tiež otvoril rezidentský program pre tri špecializácie sestier. “Podľa našich analýz len 42 % sestier po skončení štúdia ostáva pracovať na Slovensku. To je alarmujúce. O stabilizačné štipendium študenti majú záujem. Už sme začali aj rokovania o zavedení podobnej možnosti pre študentov medicíny,” dodala.

Čo sa týka praktických sestier, rezort stále spracúva odpoveď pre Európsku komisiu. Na druhej strane, záujem o štúdium v odbore praktická sestra podľa exministerky stúpol o 21 %. “A to je veľmi dobre. Jedna vec je infringement, druhá vec je, že vy ako minister zdravotníctva sa musíte starať o to, aby tu tie sestry boli,” vysvetlila Kalavská. Priznala síce, že okrem názvu bola aj výčitka k tomu, že sa kompetenciami blížia sestrám, no na druhej strane sa tieto rozšírili. “Takže ten schod je tam stále viditeľný. Rozširovanie kompetencií je prirodzený vývoj, ktorému sa nedá brániť. Teraz sa napríklad finalizuje, aby sestra mohla pacientovi predpísať stomickú zdravotnícku pomôcku. Keď máte vysokú školu, máte k tomu mať aj zodpovedajúce kompetencie,” uzavrela bývalá šéfka rezortu.