Regióny Prešov Top

Obrovský ŠKANDÁL starostu! Z úradu si urobil RODINNÝ podnik: Začínajú sa diať veci

Vyšný hrušov, obecný úrad
Starosta na úrade zamestnal blízku osobu, zákon to nedovoľuje. Zdroj: Google

VYŠNÝ HRUŠOV – Rozruch v obci Vyšný Hrušov vyvolalo dianie už krátko po komunálnych voľbách. Ako nás upozornil náš čitateľ, novozvolený starosta Martin Dudiak, kandidujúci za Smer, mal nelegálne zamestnať vlastnú dcéru na obecnom úrade. Starosta svoje konanie obhajuje nielen tým, že rýchlo musel obsadiť voľné pracovné miesto.

 

To, že je to v rozpore so zákonom, dnes priznáva aj samotný starosta z dediny pri Humennom. Avšak tvrdí, že o tom, že zamestnať na úrade blízku osobu je zakázané, predtým nevedel. Či už je to pravda alebo nie, neznalosť zákona neospravedlňuje. „Dcéra je na obecnom úrade zamestnaná od polovice decembra minulého roka na pozícii – pracovníčka obecného úradu v bežnej agende a účtovníctve. Neskôr, po jej prijatí do zamestnania, som zistil, že to môže byť v rozpore s vami citovaným zákonom“ (o výkone práce vo verejnom záujme – pozn. red.), uviedol pre zregionu.sk starosta Martin Dudiak. Hoci nesúlad so zákonom uznal, napriek tomu dcéra na úrade pracuje dodnes.

Nezákonnosť takéhoto konania potvrdil analytik Ľuboš Kostelanský z Transparency International Slovensko: „V zákone je výnimka pre malé pracoviská s jedným stupňom riadenia, tá sa však na obce nevzťahuje. Dcéra starostu tak nemôže byť jemu priamo podriadenou, aj keby išlo o malú obec, kde je starosta jediným nadriadeným.“

Vyberať musel rýchlo, dcéra vraj bola najlepšia

Starosta ponúka aj vysvetlenie, prečo vo výberovom konaní zvíťazila spomedzi viacerých uchádzačov práve jeho dcéra. Argumentuje, že po tom, čo dovtedajšia pracovníčka, dôchodkyňa, ukončila pracovný pomer, ostal na úrade sám, a tak musel konať rýchlo. „Situácia, do ktorej som sa dostal pri nástupe do funkcie starostu, vyžadovala okamžité riešenie a zamestnanie dcéry, ktorá mala podanú žiadosť na obecnom úrade dávno pred mojim nástupom do funkcie, sa javilo ako najsprávnejšie riešenie v porovnaní s ostatnými uchádzačmi na túto pozíciu, až na to, že je rodinným príslušníkom,“ vysvetlil svoj postup starosta.

Bez ohľadu na zákon je zamestnanie blízkeho príbuzného v rozpore so základnými etickými princípmi. Starosta je v takomto výberovom konaní v konflikte záujmov. „Neobstojí jeho obrana, že zamestnanie dcéry bolo v poriadku vzhľadom na to, že o prácu požiadala ako prvá a pred jeho nástupom do funkcie. V tomto prípade je to irelevantné,“ upozornil Ľuboš Kostelanský.

Pozornosť čitateľa, ktorý nám o dianí v obci poslal tip, upútal aj oznam o voľnom pracovnom mieste, ktoré obsadila starostova dcéra. Ako výhoda bol uvedený trvalý pobyt v obci, čo zaváňa diskrimináciou. Podľa odborníka z Transparency International Slovensko preferovanie obyvateľov obce pred inými uchádzačmi síce zákon nezakazuje, a nie je to priamo diskriminačná podmienka, ale výsledkom takejto politiky v konečnom dôsledku môže byť horšie personálne obsadená radnica.

Oznam o voľnom pracovnom mieste na obecnom úrade Vyšný Hrušov
Zdroj: archív čitateľa

Starosta nám dal sľub, ale aký je skutočný zámer?

Zdá sa, že ľady sa napokon pohli. Starosta nám prisľúbil nápravu: „Dcéra onedlho z tejto pozície odchádza a pri novom výberovom konaní budem postupovať podľa spomínaného zákona a vo výzve nebude nutné uviesť zvýhodnenie uchádzača z obce.“ Podľa nášho čitateľa, v obci sa vraví o tom, že starosta by mohol pozíciu obsadiť buď niekým zo širšej rodiny, alebo zamestnať ďalšiu osobu, pod ktorú zamestná svoju dcéru, a tak dcéra nebude podliehať priamo jemu. Náprava by tak v skutočnosti bola iba obchádzaním zákona. Ako dodal, o konaní starostu bol podaný podnet na inšpektorát práce, ak sa problém neodstráni, zvažuje podať trestné oznámenie.

O tom, či starosta ponesie následky, môžu rozhodnúť obecní poslanci. „Čo sa týka otázky, či by mal byť za toto konanie postihnutý, môže to byť na zváženie poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí to zohľadnia pri rozhodovaní o jeho odmeňovaní,“ poznamenal Ľuboš Kostelanský.