Miriam Lapuníková, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta - Súčasná riaditeľka Rooseveltovej nemocnice …

Súčasná riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Ing. Miriama Lapuníková. Zdroj: TASR / Dušan Hein