Spoločnosť Domáce GPlus Top

Nevyhadzujte už viac peniaze do koša. Aj za odpad sa dá ušetriť

Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa

BRATISLAVA – Produkuje ho každá domácnosť, firma či jednotlivec. Niektorí viac, iní menej. Avšak v konečnom dôsledku si sami zahlcujeme krajinu odpadom. Údaje OECD poukazujú na katastrofálne čísla a na skládkach končí až 54 percent z toho, čo vyhodíme. Samosprávy tak z roka na rok zvyšujú poplatky za likvidáciu odpadu, počet skládok narastá a obyvateľom nezostáva nič iné, len platiť viac a viac. Takýto kurz smerujúci do záhuby by sa však dal zmeniť. Stačí si vyhrnúť rukávy a pripraviť sa na ušetrenie nemalých peňazí.  

 

V najbližších rokoch by sa mali Slováci dočkať zásadných zmien v oblasti zberu, recyklácie a likvidácie odpadov. Členské štáty Európskej únie totiž prijali balík opatrení, ktoré hovoria aj o tom, že do roku 2025 by sa mala zvýšiť miera využitia komunálneho odpadu na 55 percent. Zároveň sa každých 5 rokov bude táto hranica zvyšovať o ďalších 5 percent. V súčasnosti na skládkach končí až 54 percent odpadov. Triedením by sa však dali ešte až využiť štyri pätiny zo všetkých odpadov.

Prečo platíme za odpad viac?

Obyvatelia rôznych samospráv si museli zvyknúť na neustále sa zvyšujúci výmer poplatkov za odpady. Môže za to zdražovanie samotného skládkovania, nakoľko stúpajú ceny súkromných spoločností za úloženie odpadov a  aj zákonné poplatky stanovené štátom. „Kľúčové je, koľko odpadu nakoniec obec uloží na skládke. A hoci sa samosprávy snažia rôznymi spôsobmi zvýšiť mieru triedenia, zabúdajú znižovať aj celkové množstvo vytvoreného odpadu, ktorý vyvezú na skládku,“ povedal odborník na komunálny odpad z portálu menejodpadu.sk Marián Kobolka.

V najbližších rokoch by sa mali Slováci dočkať zásadných zmien v oblasti zberu, recyklácie a likvidácie odpadov. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Separujete a aj tak sú poplatky vysoké?

V prípade, že separujete a obec zabezpečuje zber triedeného odpadu, no napriek tomu platíte stále vysoké poplatky za vývoz, príčin môže byť niekoľko. Môže za to buď nedostatočná infraštruktúra pre triedený zber, slabá motivácia obyvateľov viac triediť, či nedostatočná kontrola vytriedeného odpadu. Využiť sa však dá až 84 percent toho, čo sa vyhodí. Do tejto skupiny patrí aj biologicky rozložiteľný odpad. Ten v priemere tvorí 45 percent z celkového objemu zmesového komunálneho odpadu.

Odpad, ktorý tvorí až polovicu toho, čo sa v mestách vyhodí, sa nazýva kuchynský odpad. Ten budú od januára budúceho roka obce a mestá povinné triediť. Samospráva tým môže ušetriť nemalé peniaze. Samosprávy môžu dôsledným triedením ušetriť tisícky eur. Uveďme jednoduchý modelový príklad slovenského mesta s 28-tisíc obyvateľmi, ktorí ročne vyprodukujú 6 500 ton odpadu. Ak mesto dokáže vyseparovať 1 300 ton, dosiahne mieru triedenia 20 percent,“ vysvetlil Kobolka. Samospráva zaplatí tak za skládkovanie 5 200 ton odpadu, ale tento objem sa dá stále znížiť.

Určenie miery triedenia s bioodpadom. Zdroj: menejodpadu.sk

Svetlé zajtrajšky

Budúci rok bude opäť v znamení zvyšovania poplatkov. Aby štát donútil samosprávy k poctivejšiemu triedeniu, plánuje zvýšiť daň za skládkovanie. Pokiaľ obec zvýši mieru separovania, zaplatí tak menší zákonný poplatok, čo sa v konečnom dôsledku odrazí na peňaženkách Slovákov. Samospráva tak dokáže ušetriť až štvrť milióna eur.

Koľko samospráva zaplatí za ročné skládkovanie odpadu? Zdroj: menejodpadu.sk

Mohlo by vás zaujímať: