Politika Domáce

Nezaradení poslanci navrhujú, aby sa pri návrhoch zákonov uvádzal aj možný vplyv na životné prostredie

Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

BRATISLAVA- Pri návrhoch zákonov a noviel by sa mal uvádzať aj možný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a klimatickú zmenu. Navrhujú to poslanci Národnej rady (NR) SR Katarína Cséfalvayová, Martin Fedor a Marek Maďarič (všetci nezaradení) v novele zákona o tvorbe zákonov a Zbierke zákonov SR, ktorú predložili parlamentu.

 

“Dnes je klimatická zmena už nespochybniteľným, vedecky dokázaným javom a je jedným z najväčších globálnych problémov našej planéty. Na jej prehlbovanie má obrovský vplyv aj ľudská činnosť, preto považujeme ako predkladatelia za dôležité, aby pri všetkých právnych predpisoch predkladaných do pripomienkového konania boli uvedené aj skutočnosti, aké vplyvy bude mať uvedená právna norma na klimatickú zmenu,” argumentujú.

Cieľom návrhu je podľa ich slov rozšíriť a spresniť doterajšie znenie, ktoré hovorí o doložke vybraných vplyvov a analýze vplyvov pri predkladaných návrhov právnych predpisov do pripomienkového konania. Uvádzať by sa po novom mali aj vplyvy na životné prostredie aj klimatickú zmenu, ako sú “emisie, ťažba dreva a fosílnych palív a nakladanie s nimi, tvorba nebezpečných odpadov a ďalšie negatívne javy vplývajúce na klimatické podmienky a udržateľnosť života v jeho terajších podmienkach”.