Domáce Politika Top

Nicholsonová chce dokladovanie bezúhonnosti od začínajúcich učiteľov

BRATISLAVA – Predkladatelia návrhu novely zákona o pedagogických zamestnancoch zmierňujú podmienky tejto novely. Navrhovaná právna úprava pôvodne ustanovovala povinnosť predložiť odpis z registra trestov všetkým učiteľom, aj tým, ktorí už svoje povolanie vykonávajú.

Poslankyňa NR SR za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová, ako jedna z predkladateliek návrhu, teraz informuje, že s profesijnými organizáciami zastrešujúcimi učiteľov a pedagogických zamestnancov sa dohodli na zmiernení podmienok.

Môžu si vyžiadať odpis z registra trestov

Po novom nebudú musieť už zamestnaní pedagógovia dokladať svoju bezúhonnosť odpisom z registra trestov. Škola si však bude môcť v prípade podozrenia vyžiadať na konkrétneho učiteľa odpis z registra trestov. Overí si tak, či sa v minulosti nedopustil obzvlášť závažného zločinu, ako napríklad zneužívania detí či znásilnenia.

Agentúru SITA o tom v tlačovej správe informovala Ďuriš Nicholsonová, ktorá návrh novely predložila spolu s poslankyňou Natáliou Blahovou a poslancom Jurajom Drobom.

Chránenie najlepśieho záujmu žiaka

Odpisy z registra trestov budú v prípade schválenia novely zákona povinne predkladať len záujemcovia o prácu pedagóga pri nástupe do zamestnania. Škola tak získa istotu, že na pozíciu učiteľa neprijíma človeka, ktorý sa v minulosti dopustil obzvlášť závažného zločinu a bude tak môcť s väčšou istotou chrániť najlepší záujem žiaka.

Návrh novely zákona je podľa predkladateľov reakcia na konkrétny prípad, ktorý sa stal na bratislavskej základnej škole. Škola prijala učiteľa, ktorý spĺňal podmienky – mal pedagogické vzdelanie a predložil čistý výpis z registra trestov. Až po čase sa ukázalo, že učiteľ bol v minulosti súdne trestaný za zneužívanie malých chlapcov, ale keďže bol jeho zločin rokmi zahladený, vo výpise nebol uvedený.

Dospeli ku kompromisu

„Pre mňa ako zákonodarcu je povinnosťou reagovať na problémy praxe, nemôžem ignorovať, že je ohrozený najlepší záujem našich detí, pričom školy nevedia na takéto prípady reagovať,“ povedala Nicholsonová.

S profesijnými učiteľskými organizáciami ešte počas prijímania novely dospeli ku kompromisu, ktorý nebude príliš zaťažovať učiteľov, dá isté právomoci škole a pre nových učiteľov stanoví podmienku dokladať bezúhonnosť odpisom a nie len výpisom z registra trestov.

Pravdepodobná recidíva

Poslankyňa zároveň dodala, že odborníci, psychológovia a sexuológovia upozorňujú, že v prípade, ak pedofil raz ublížil dieťaťu, je pravdepodobná recidíva. „Rovnako uvádzajú, že u pedofilov je častým javom, že sa snažia infiltrovať medzi pedagógov, predovšetkým na prvý stupeň základných škôl,” dodala podpredsedníčka parlamentu.

Opoziční poslanci NR SR za SaS získali už začiatkom decembra v prvom čítaní dostatočnú podporu pri presadzovaní zavedenia nových pravidiel pre posudzovanie bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Foto: SITA