Domáca Spoločnosť Domáce Ekonomika

Ničivé dopady dažďov riešila aj vláda. Uvoľnila milióny eur na úhradu výdavkov súvisiacich s povodňami

Zdroj: FB / DHZ Závadka nad Hronom

BRATISLAVA – Na úhradu výdavkov súvisiacich s následkami povodní na Slovensku vyčlenila vláda vyše 4 230 359 eur. Finančné prostriedky, ktoré vyčlenila vláda v stredu na svojom rokovaní, sa týkajú povodní od júla do konca decembra 2019.

 

Z tejto sumy bude na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác viac ako 3 837 426 eur a na zámer vykonávania povodňových záchranných prác vyše 392 932 eur.

Povodne na území Slovenska v uvedenom období spôsobili škody vo výške vyše 949 222 eur, z toho boli škody na majetku fyzických osôb viac ako 268 272 eur, na majetku právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov vyše 326 154 eur. Z predkladaného materiálu z dielne envirorezortu vyplýva, že na majetku obcí išlo o škody vo výške viac ako 205 506 eur a na majetku štátu išlo o sumu vyše 149 288 eur.

V druhom polroku 2019 bolo povodňami zasiahnutých sedem krajov Slovenska, okrem Bratislavského. Najpostihnutejšie boli povodňami okresy Liptovský Mikuláš, Rožňava, Vranov nad Topľou, Kežmarok, Myjava, Čadca, Poprad, obce Liptovské Kľačany, Ľubeľa, Stará Lesná, Pavlovce, Partizánska Ľupča, Gemerská Poloma, Hranovnica a mesto Čadca. Z materiálu z dielne envirorezortu vyplýva, že povodne si od júla do konca roka 2019 vyžiadali 60-krát vyhlásenie tretieho stupňa povodňovej aktivity a 82-krát druhého stupňa povodňovej aktivity. Starostovia obcí vyhlásili mimoriadnu situáciu z dôvodu výskytu povodní v dvoch oblastiach.