Politika Spoločnosť Domáce Top

Niektoré školy si zrejme prilepšia. Ministerstvo školstva podporí znevýhodnených žiakov

Zdroj: TASR / Martin Baumann

BRATISLAVA – Nenávratný finančný príspevok na pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením či vytváranie inkluzívnych tímov budú môcť základné školy získať v rámci pripravovanej výzvy V základnej škole úspešnejší II. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR na svojom webe.

Rezort školstva výzvu vyhlási ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje s cieľom podporiť aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečenia rovnosti príležitostí žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese.

Na tento zámer je vyčlenených 9,5 milióna eur. “Pre základné školy v menej rozvinutých regiónoch je určených deväť miliónov eur a pol milióna eur je určených pre základné školy Bratislavského samosprávneho kraja ako viac rozvinutejšieho regiónu,” uviedlo ministerstvo školstva.

Oprávnenými žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok sú základné školy zaradené do siete škôl a školských zariadení. “V prípade, ak základná škola nemá právnu subjektivitu, oprávneným žiadateľom je jej zriaďovateľ,” priblížil rezort. Základné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sú oprávneným žiadateľom len pre aktivitu zameranú na vytvorenie pracovného miesta pre asistenta učiteľa pre žiaka so zdravotným znevýhodnením.

 “Základným školám je tak umožnené vytvorenie nových pracovných miest nad rámec existujúcich miest v školách pre pozície pedagogických asistentov, školských psychológov, sociálnych pedagógov, špeciálnych pedagógov či asistentov učiteľa. Jedná sa o doplnkové financovanie novovytvorených miest k miestam financovaným zo štátneho rozpočtu,” dodalo MŠVVaŠ.

Galéria
Zdroj: TASR / Branislav Caban
Zdroj: TASR / Martin Baumann
Zdroj: TASR / Milan Kapusta
navigate_before
navigate_next