Domáce Spoločnosť

Niektoré zariadenia pre seniorov nerešpektujú súkromie pri hygienických úkonoch, ukázal prieskum

Zdroj: TASR / Dušan Hein

BRATISLAVA – Nerešpektovanie súkromia pri hygienických úkonoch, chýbajúce priestory pre socializáciu seniorov, povinná večierka, pevné časy stravovania, uzamykanie priestorov, automatické odobratie osobných dokladov pri nástupe či skorá ranná hygiena. Aj takéto nedostatky zistila Kancelária verejného ochrancu práv v roku 2019 počas šiestich terénnych návštev vybraných zariadení pre seniorov. Cieľom kontroly bolo zistiť možné nedostatky a odhaliť problémové oblasti, v ktorých môže dochádzať k porušeniu základných práv seniorov žijúcich v týchto zariadeniach. Prieskum odhalil viacero závažných nedostatkov. Agentúru SITA o tom informovala Michaela Pavelková z Kancelária verejného ochrancu práv.

 

Zariadenia vysvetľujú, že spôsob zavedeného režimu je nutný pre ich chod. Ombudsmanka Mária Patakyová tento dôvod však nepovažuje za dostatočný. V rámci prieskumu sa totiž presvedčila, že existujú aj zariadenia, ktoré takéto plošné obmedzenia nemali a dokázali poskytovať kvalitné služby. „Prejavom takejto „inštitucionálnej kultúry“ je aj nedostatočný rešpekt k súkromiu. Vo viacerých zariadeniach nebolo možné uzamknúť si veci v skrinkách, používať toaletu so zámkom, personál vstupoval do izieb bez zaklopania či nepoužíval zásteny pri hygienických úkonoch,“ konštatuje Kancelária verejného ochrancu práv.

Ďalším problémom, na ktorý prieskum poukázal, je nedostatočný pobyt seniorov na čerstvom vzduchu, čo špeciálne platí pri imobilných klientoch. Zariadenia pre seniorov majú tiež zabezpečovať alebo poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť, napríklad starostlivosť o preležaniny či podávanie liekov. „V praxi však dané zariadenia ošetrovateľskú starostlivosť priamo neposkytujú z dôvodu nedostatočného financovania alebo vysokých personálnych nákladov, a preto ju zabezpečujú najmä prostredníctvom agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, respektíve ju ‚oficiálne‘ neposkytujú, hoci v realite to stav ich klientov vyžaduje. Ošetrovateľské úkony často vykonávali opatrovateľky, ktoré na to nemali dostatočné vzdelanie. Často sme sa preto stretli napríklad s problémom pri drvení liekov, kedy sa mažiar neumýval po každom drvení,“ uvádza sa v súhrnnej správe z prieskumu.

Problémom je aj nedostatočný pobyt seniorov na čerstvom vzduchu. Zdroj: pixabay.com

Návrhy pre zlepšenie

„Seniori majú právo aj v zariadeniach žiť svoje životy nezávisle a v čo najväčšej možnej miere rozhodovať o všetkých záležitostiach, ktoré sa ich týkajú. Zároveň je dôležité, aby sa ku každému z nich pristupovalo individuálne a vždy bolo rešpektované ich súkromie,“ uviedla Patakyová. Poskytla preto niekoľko návrhov pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na zavedenie štandardov pre dodržiavanie základných práv klientov v zariadeniach sociálnych služieb spolu s príkladmi z dobrej praxe. Navrhuje taktiež povinnosť zverejňovať protokoly z kontrol zariadení sociálnych služieb. Ombudsmanka ministerstvu tiež odporúča, aby v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR vytvorilo systém interdisciplinárnej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a aby vytvorilo podmienky pre paliatívnu starostlivosť (starostlivosť o človeka, ktorý trpí nevyliečiteľnou chorobou v pokročilom alebo terminálnom štádiu, pozn. SITA) v týchto zariadeniach.

Patakyová navrhuje niekoľko riešení pre zlepšenie aktuálnej situácie. Zdroj: TASR / Jakub Kotian

Len formalita

Patakyová sa rozhodla vykonať prieskum následne po zisteniach pochádzajúcich z kontroly zariadení z rokov 2017 a 2018. Tie ukázali, že kontrol v zariadeniach je nedostatok a sú vykonávané formalisticky. Vykonaním terénneho prieskumu poverila Patakyová zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu práv, na ktorom spolupracovali s externým odborníkom na oblasť sociálnych služieb a odborníčkou na ošetrovateľskú starostlivosť.

Spolu navštívili a hĺbkovo preskúmali Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ Stupava, Domov dôchodcov Borský Mikuláš, Domov dôchodcov Santovka, Noemi, n. o. Veľké Kostoľany, Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Hriňová a Domov svätej Anny, n. o. v Poproči. Prieskum bol zameraný na prostredie a vybavenie zariadenia, spôsob, akým je seniorom organizovaný deň a tiež na rešpektovanie ich autonómie a možnosť participácie. Ďalej sa prieskum sústredil na bezpečnosť a súkromie ubytovaných osôb a na poskytovanú starostlivosť a personál zariadenia.

Vykonaním terénneho prieskumu poverila Patakyová zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu práv. Zdroj: TASR / Marko Erd