Regióny Prievidza

Nízkoprahové denné centrum v Prievidzi získalo na svoju činnosť dotáciu

Zdroj: pixabay.com

PRIEVIDZA – Charita – dom sv. Vincenta v Prievidzi získala na prevádzku nízkoprahového denného centra dotáciu 9000 eur. Poskytla jej ju samospráva Prievidze, ktorá s neziskovou organizáciou spolupracuje už niekoľko rokov, informoval hovorca mesta Michal Ďureje.

 

“Samospráva spolupracuje s viacerými organizáciami, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi v našom meste. Prostredníctvom dotácií z rozpočtu mesta, ale aj organizovaním dobrovoľníckych akcií sa snažíme zlepšovať podmienky v zariadeniach, ktoré pomáhajú ľuďom odkázaným na tento druh pomoci,” uviedla primátorka Katarína Macháčková.

Nezisková organizácia Charita – dom sv. Vincenta je nástupcom organizácií, ktoré poskytujú sociálne služby v meste Prievidza od roku 1990. V súčasnosti poskytuje služby viac ako 120 ľuďom bez domova a núdznym, ktorí sú nielen z Prievidze, ale aj z okolitých miest.

Prievidzská charita poskytuje službu nízkoprahovej nocľahárne v zimných mesiacoch, celoročne výdaj stravy, oblečenia a možnosti pre osobnú hygienu. Od októbra 2012 využíva priestory na Košovskej ceste, ktoré jej prenajalo mesto na 30 rokov.