Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice

Notárska komora ide do roku 2024 aj s cieľom skvalitňovať existujúce predpisy

Ilustračné foto Zdroj: Peter Korček

BRATISLAVA – Notárska komora SR ide do roku 2024 aj s cieľom skvalitňovať existujúce predpisy, a to predovšetkým snahami o vstup do legislatívy a jej prispôsobenie potrebám súčasnej reality. Uviedol to prezident komory Miroslav Gregor.

“Pri príprave novely Notárskeho poriadku budeme klásť dôraz na precizovanie dnes už prekonaných ustanovení,” priblížil s tým, že cieľom je aj modernizovať úkony notára, predovšetkým v online sektore.

Od novembra 2023 je u notárov možná registrácia prvozápisov spoločnosti s ručením obmedzeným. V roku 2025 majú pribudnúť aj prvozápisy ostatných právnych foriem a zápisy zmien. Komora bude podľa slov jej prezidenta klásť dôraz na to, aby notári dokázali čo najjednoduchšie a najrýchlejšie zvládnuť tieto úkony.

Časový horizont závisí od dodania všetkých podkladov žiadateľom podľa zákona

“Ak si vezmeme príklad prvozápisov, najneskôr na druhý deň po návšteve notárskeho úradu vznikne nová spoločnosť s ručením obmedzeným,” podotkol Gregor s tým, že notár môže vydať aj prvý výpis z obchodného registra tejto spoločnosti.

Časový horizont však závisí od toho, či žiadateľ predložil všetky doklady tak, ako to vyžaduje zákon. “Ale aj tu treba podotknúť, že i tu vzniká výhoda – komunikácia notára a žiadateľa o opravách, ktorá je určite jednoduchšia ako so súdom,” doplnil.