Nové Zámky chcú rozšíriť sociálne služby, občania pripravujú petíciu

NOVÉ ZÁMKY – Mesto Nové Zámky plánuje zriadiť nové sociálne služby na území mesta. Mestské zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí schválilo zámer podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na sociálne služby krízovej intervencie by malo mesto podať do konca apríla, žiadosti by malo byť vyhodnotené v druhej polovici tohto roka.

 

Obyvatelia Nových Zámkov s budovaním nízkoprahového centra nesúhlasia, pripravujú protestnú petíciu. Vedenie mesta tvrdí, že negatívny postoj verejnosti voči podobným zariadeniam býva bežný a predpokladá, že rovnakú reakciu by vyvolalo aj umiestnenie centra sociálnych služieb v inej lokalite. Aj preto chce v nasledujúcom období komunikovať s verejnosťou, informovať obyvateľov o podrobnostiach zámeru a vysvetľovať dôvody, ktoré viedli k vytvoreniu projektu.

Na výzvu Integrovaného regionálneho operačného programu reagovalo mesto už vlani. Predložilo projektový zámer na zriadenie nízkoprahového denného centra, strediska osobnej hygieny a domova na pol ceste, ktoré doteraz v meste absentovali. V prvom kole riadiaci orgán projektu vydal pozitívne hodnotenie projektového zámeru mesta.

Nízkoprahové denné centrum chcú umiestniť v blízkosti železničnej stanice

Mestský úrad preto predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva v marci tohto roka zámer podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov. Celková výška oprávnených výdavkov na všetky časti projektu predstavuje 865.658 eur. Spolufinancovanie mesta vo výške piatich percent by predstavovalo 43.268 eur, viac ako 822.000 eur by financovali štrukturálne fondy. Poslanci zámer odsúhlasili.

Systematické plánovanie sociálnych služieb sa začalo v meste Nové Zámky v roku 2013 vypracovaním Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nové Zámky na roky 2014 – 2020. V roku 2015 začalo mesto hľadať možnosti umiestnenia týchto sociálnych služieb v nevyužitých budovách vo vlastníctve mesta, prípadne v iných voľných objektoch na území mesta. Ako lokalitu na výstavbu strediska osobnej hygieny a nízkoprahového denného centra vybralo mestský pozemok na Bratislavskej ulici v blízkosti železničnej stanice, kde sa sústreďujú potenciálni klienti tejto sociálnej služby.

Viac o téme: financovanie, Integrovaný regionálny operačný program, mestský úrad, nenavrátny finančný príspevok, nesúhlas, nízkoprahové denné centrum, poslanci, zastupitelstvo

Súvisiace články