Nový rok, nové povinnosti, nové odpadky. Verejnosť nevie, ako správne triediť kuchynský odpad

BRATISLAVA – Povinný zber kuchynského odpadu sa od začiatkom januára stal realitou. Niektoré samosprávy naň nabehli hladko už začiatkom roka, iné sú zas v procese prípravy. Každopádne, obce a mestá majú ešte päť mesiacov na to, aby tento systém spustili, prípadne ho zdokonalili. Ako problém sa však ukazuje, že verejnosť nevie, čo do špeciálnych nádob na kuchynský odpad patrí a čo zas nie.

 

K štandardom Európskej únie sa Slovensku nedarí priblížiť už dlhšiu dobu. Do minulého roka sme mali odkázať zrecyklovať až 50 percent odpadov. A do konca roka 2025 by sa tento podiel mal navýšiť o ďalších 5 percent. ,,Naše fyzické analýzy odpadov potvrdili, že 40 až 60 percent z obsahu nádob na zmesový komunálny odpad tvorí bioodpad,” povedala odborníčka na komunálny odpad Martina Gaislová.

O tom, že sa nariadenia Európskej únie skutočne dajú splniť, svedčí aj príklad zo zahraničia. ,,Napríklad mnohé talianske samosprávy začali triediť kuchynský odpad priamo pri zdroji, teda v domácnostiach, a za prvé mesiace fungovania nového systému dokázali ísť vysoko nad minimálnu mieru, ktorú určuje Únia,” doplnila odborníčka z portálu Menejodpadu. Recykláciou bioodpadu sa tak samosprávam odbúrajú náklady na uloženie smetí na skládke. V praxi to totiž funguje tak, že čím viac odpadu obce vytriedia, tým ho menej vyvážajú a v konečnom dôsledku tak ušetria peniaze občanov. Na druhej strane, ak bioodpad vyhodíme do bežnej nádoby na zmesový odpad, začne zapáchať a hniť. Na skládke sa bez prístupu vzduchu rozloží a vytroví skleníkový plyn metán, ktorý sa vo výraznej miere podpisuje na globálnom otepľovaní.

 

Samosprávy musia na nový systém triedenia odpadov nabehnúť už do pár mesiacov. Zdroj: TASR / Erika Ďurčová

Bioodpad má svoje miesto

Samosprávy sa však už teraz stretávajú s nesprávnym triedením a obyvatelia vhadzujú bioodpad tam, kam nepatrí. „Jednoduchšia situácia je na dedinách, kde môžu mať majitelia rodinných domov vlastný kompostér, kam odpad vyhodia a postupne si vyrobia svoj kompost. V mestách zas pribúdajú k tradičným smetným nádobám nové, hnedé nádoby, určené na kuchynský odpad,“ vysvetlila odborníčka Gaislová.

Domácnosti, kde sa začína samotný zber kuchynského bioodpadu, by mali byť vybavené perforovanými nádobami. Odborníci odporúčanú vystlať ich kompostovateľnými alebo papierovými vreckami, ktoré akceptujú aj priemyselné kompostárne.

 

Infraštruktúra na kuchynský odpad v rodinných a bytových domoch. Zdroj: menejodpadu.sk

Pozor na to, čo a kam vyhadzujete

„Najmä na začiatku fungovania systému sme vo viacerých obciach našli v nádobách aj tekutý bioodpad či jednorazové obaly od jedál. Alebo ľudia do nich síce vyhodili kuchynský odpad, ale ten bol zabalený v plastovom vrecku. Tieto položky rozhodne nepatria do bioodpadu,“ objasnila Martina Gaislová. Rovnako tak použitý kuchynský olej nie je vhodné vyliať do špeciálnej nádoby.

Nádoby na kuchynský odpad sú určené na zvyšky jedál, potravín bez obalu, odpad rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, či škrupiny z vajíčok alebo vrecká z čajov a usadeniny z kávy.

Zoznam surovín, ktoré patria do nádoby na bioodpad. Zdroj: menejodpadu.sk

Viac o téme: bioodpad, domácnosti, Európska únia, globálne otepľovanie, kompostáreň, kompostovisko, komunálny odpad, komunálny odpar, metán, nádoba, náklady, nariadenie, odborníčka, peniaze, povinnosť, recyklácia, samosprávy, šetrenie, skládka, skleníkový plyn, triedenie, uloženie, zber

Súvisiace články