Regióny Nitra Domáce Nové Zámky

Nových Zámkoch pribudnú zámky na kontajneroch

Na polopodzemných kontajneroch v Nových Zámkoch pribudnú elektronické zámky. Ilustračné foto. Zdroj: ekoplast.sk

NOVÉ ZÁMKY – V Nových Zámkoch pribudnú zámky na kontajneroch. Polopodzemné kontajnery v Nových Zámkoch budú vybavené inteligentnými zámkami. Vďaka nim budú môcť komunálny odpad do kontajnerov vhadzovať iba obyvatelia lokality, v ktorej sú umiestnené. 

Opatrenie sa týka 17 nových stojísk, ktoré budú onedlho odovzdané do užívania. “Odpad do týchto kontajnerov už nebude môcť vhadzovať hocikto. Aby sme v čo najväčšej miere obmedzili príležitosti pre odpadovú turistiku a zabezpečili krajší a čistejší vzhľad stojísk, nádoby budú uzamknuté prostredníctvom inteligentných zámkov,” vysvetlil mestský úrad.

Čip na otváranie zámku dostane každá domácnosť, ktorá bude nové kontajnery využívať. Prostredníctvom domových dôverníkov budú distribuované v priebehu budúceho týždňa. “Zavedenie inteligentných zámkov je prvým krokom k spravodlivejšiemu množstvovému zberu a k zníženiu nákladov na likvidáciu komunálneho odpadu. Postupne zámky plánujeme rozšíriť aj na existujúce stojiská polopodzemných kontajnerov,” doplnil magistrát.