Spoločnosť Domáce

O predčasný dôchodok sa zaujímajú viac muži ako ženy

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Na konci decembra 2019 sa poberatelia predčasného starobného dôchodku, ktorých bolo 13.194, podieľali na celkovom počte starobných dôchodcov 1.101.494 iba 1,2 %.

Z toho väčší podiel tvorili poberatelia predčasného starobného dôchodku medzi mužmi (1,8 %) než medzi ženami (0,8 %). Najviac poberateľov predčasného starobného dôchodku bolo v Nitrianskom samosprávnom kraji (2191), najmenej v Bratislavskom samosprávnom kraji (1291).

Podľa údajov Sociálnej poisťovne priemerný mesačný predčasný starobný dôchodok mužov je vyšší ako u žien. Na konci roku 2019 sa predčasný starobný dôchodok mužov (tzv. sólo dôchodky) pohyboval okolo priemernej výšky 462,92 eura mesačne, u žien to bolo v priemere o 76,78 eura menej (386,14 eura). Priemerná výška predčasného starobného dôchodku na republikovej úrovni predstavovala 433,13 eura.

V januári 2020 dostala Sociálna poisťovňa ďalších 1838 žiadostí o predčasný starobný dôchodok, čo je 19,5 % zo všetkých došlých žiadostí o niektorú z dôchodkových dávok. Najviac ľudí sa do predčasného dôchodku rozhodlo odísť v Banskobystrickom samosprávnom kraji (289), najmenej v Bratislavskom samosprávnom kraji (144).